({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Amplifyphoto/ Markus Holm

Sundsby säteri
Hjälteby, Tjörn

fascinerande plats med anor från 1300-talet

På Sundsby säteri finns mycket att upptäcka, både inom natur och kultur. Sundsby bjuder på en spännande och intressant historia med flera vandringsleder och ett vackert parklandskap. Här finns också en utställning om Margareta Huitfeldt och säteriet, ett café, en vacker trädgård,  gårdsbutik och mycket mer.

 

Vandringsleder och parken

De besökare som vill få sitt lystmäte i naturen kring Sundsby har goda möjligheter till fina naturupplevelser utefter de fyra markerade vandringslederna som finns. Lederna är av varierande svårighetsgrad och det finns flera rastplatser. För den som vill grilla har ”Skalgrusgropen” gjorts i ordning med två grillplatser och ett rejält timrat vindskydd. Utmed lederna kan man komma högst upp på berget ”Solklinten” med en milsvid utsikt över nejden eller längst ned i ”Grottorna”. Den trädgårdsintresserade kan gå runt i parklandskapet och får också gärna besöka det nyrestaurerade Vinkastet som ursprungligen uppfördes på 1800-talet.

Sundsby Säteri, Tjörn

Fotograf: Södra Bohuslän Turism, Anders Jonsson

Margaretas Kök och Skafferi

1 april 2021 öppnade Margaretas Kök och Skafferi på Sundsby säteri. Här kan du njuta av vällagad mat och god fika från det egna gårdsbageriet. I gårdsbutiken kommer du kunna handla med dig bröd, bullar och annat bakverk samt produkter från svenska producenter.

Margaretas Kök och Skafferi på Facebook >>

 

Sundsby leden, Sundsby säteri  Tjörn

Fotograf: Södra Bohuslän Turism, Anders Jonsson

17 maj, Skördefest och Julmarknad

Sundsby sjuder dessutom av andra aktiviteter! Här firas vi bland annat den norska Nationaldagen 17 Maj, Margaretadagen 20 Juli, Skördefest i September och Julmarknad. Förutom alla viskvällar, teaterspel och seminarieserier förstås!

Med anor från 1300-talet

Den kulturintresserade kan uppleva den fina säterimiljön bland 1700-talshusen i parken – och vid speciella visningar titta in på den arkeologiska utgrävningen som pågått i källaren till huvudbyggnaden i några år. Sundsby säteri har en mycket spännande historia som sträcker sig ned i medeltiden. Här har bland annat den norske rikskanslern Anders Lauritzen Green bott. Från hans tid finns en urgammal lindberså bevarad i parken – ”Greens grotta”. En del känner historiens vingslag här!

Margareta Huitfeldt som levde på 1600-talet är annars den person som främst förknippas med Sundsby. Efter Margareta Huitfeldts död donerades alla hennes fastigheter till en stiftelse – som bland annat skapat Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Du kan lära dig mer om säteriets historia och Margareta Huitfeldt i utställningen i Östra flygeln.

Park och trädgård

Mot slutet av 1800-talet fick parken och trädgården mycket av den karaktär som vi ser idag med gräsmattor, blomsterrabatter, parkträd, ängsytor och trädgårdsodling. Och med mjukt böjda grusgångar av snäckskal. Från den här perioden finns också trädgårdsmästarbostad med intilliggande vinkast. Parken är öppen för allmänheten och här finns stora, öppna gräsytor, parkträd, fruktträd, perennrabatter och köksträdgårdsodling.

 

Kontaktinformation

Sundsby säteri

Sundsby säteri

47173 Hjälteby


Telefon: +46 304 60 11 77


E-post: sundsby@tjorn.se

Hemsida: tjorn.se/sundsby