({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Tanum Turist Ekonomisk Förening

  • Tove Bengtsson

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun som har det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum.

 

Tanum Turist har ett avtal med Tanums kommun om det operativa arbetet inom turistnäringen. Vi samordnar, utvecklar och marknadsför Tanum som besöksmål med våra medlemmars intresse som utgångspunkt. 

Tanum Turist arbetar i huvudsak med:

- att verka för en effektiv turistverksamhet som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen,

- att informera om och marknadsföra turistverksamheten inom Tanums kommun,

- att svara för nödvändiga informationstrycksaker och turistbroschyrer,

- att främja och utveckla turismen genom markering av turismens fördelar och söka få till stånd en allmän positiv syn på turistnäringen,

- att främja och utveckla aktiviteter och utbud, både kvantitativt och kvalitativt, som gagnar såväl föreningens medlemmar som Tanums kommun,

- att medverka i utrednings- och planeringsarbete inom turistnäringen

- att samarbeta med andra turistorgan på lokal, regional och central nivå,

- att lämna medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande turism.

Tanum Turist består av en styrelse med 6 ledamöte och 6 suppleanter. På kontoret arbetar den Operativa Turistchefen heltid, året runt. 

 

Personal

Operativ Turistchef:

- Helena Krantz

+46 (0)525-61188, info@tanumturist.se

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

- Morten JonassenOrdförande

Proline Profile & Workwear

- Elke Sponholz, Vice ordförande

Tingvall B & B

- Ingemar Granqvist, Kassör

M/S Mira

- Daniel Gustafsson

Stora Hotellet Fjällbacka

- Jonas Sand

Golfbunkern Bistro & Deli

- Ulla Palmhagen

Rosenhill Bed & Breakfast

 

Suppleanter: 

- Eva Pettersson

Vitlycke Museum

- David Hellström

Hogens Gård

- Jörgen Andersson

Storm Restaurang & Bio

- Beatrice Larsson

Klockaregårdens hästverksamhet

- Christel Edbäck

TanumStrand

- Paula Widén 

Widén Gården

 

Läs mer om oss på www.tanumturist.se