({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Okänd

Tanum Turist Ekonomisk Förening

  • Frida Klang

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun. En fristående ekonomisk förening som har det operativa ansvaret för besöksnäringsfrågor i Tanum.

Tanum Turist arbetar på uppdrag av näringslivet och Tanums kommun. Styrelsen består av medlemsföretag och det operativa arbetet drivs av vår Turistchef.

Det här gör Tanum Turist:

  • Verkar för en effektiv turist- och besöksnäring som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
  • Samordnar marknadsföringen av hela Tanums kommun som en attraktiv destination för besökare.
  • Ansvarar för turistinformation och utbildning av personal i värdskap och besöksfrågor.
  • Ger råd och utbildning till medlemmar i frågor gällande besöksnäring och destinationsmarknadsföring.

Medlemmarna i Tanum Turist visar att deras företag stödjer arbetet för en väl fungerade turism- och besöksnäring. En stor och viktig sektor som bidrar till att skapa och utveckla attraktiva samhällen och nya arbetstillfällen, vilket ger fler människor en möjlighet att bosätta sig och leva i Tanums natursköna och fantastiska kommun.

Tanum Turist består av en styrelse med 6 ledamöte och 6 suppleanter. På kontoret arbetar Turistchefen heltid, året runt. 

Personal

Turistchef:

- Frida Klang

+46 (0)525-61188, info@tanumturist.se

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

- Morten JonassenOrdförande

Proline Profile & Workwear

- Monica Risenius, vice ordförande

Vitlycke Museum

- Ingemar Granqvist, Kassör

M/S Mira

- Elke Sponholz, Vice ordförande

Tingvall B & B

 

Suppleanter: 

- Jörgen Andersson

Storm Restaurang & Bio

- Beatrice Larsson

Klockaregårdens hästverksamhet

- Christel Edbäck

TanumStrand

- Kristina Sjögren

Café Sjögrens i backen / Restaurang Källaren

Läs mer om oss på www.tanumturist.se