({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Tanum Turist Ekonomisk Förening

  • Tove Bengtsson

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun som har det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum.

 

Tanum Turist har ett avtal med Tanums kommun om det operativa arbetet inom turistnäringen. Vi samordnar, utvecklar och marknadsför Tanum som besöksmål med våra medlemmars intresse som utgångspunkt. 

Tanum Turist arbetar i huvudsak med:

- att verka för en effektiv turistverksamhet som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen,

- att informera om och marknadsföra turistverksamheten inom Tanums kommun,

- att svara för nödvändiga informationstrycksaker och turistbroschyrer,

- att främja och utveckla turismen genom markering av turismens fördelar och söka få till stånd en allmän positiv syn på turistnäringen,

- att främja och utveckla aktiviteter och utbud, både kvantitativt och kvalitativt, som gagnar såväl föreningens medlemmar som Tanums kommun,

- att medverka i utrednings- och planeringsarbete inom turistnäringen

- att samarbeta med andra turistorgan på lokal, regional och central nivå,

- att lämna medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande turism.

 

Tanum Turist består av en styrelse med 7 ledamöte och 7 suppleanter. På kontoret arbetar den Operativa Turistchefen heltid, året runt. 

 

Vilka är vi då? Jo, här kan du läsa mer om oss:

 

Personal

Operativ Turistchef:

- Helena Krantz

+46 (0)525-61188, info@tanumturist.se

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

- Morten JonassenOrdförande

Proline Profile & Workwear

- Ingemar Granqvist, Vice ordförande & Kassör

M/S Mira

- Elke Sponholz

Tingvall B & B

- Bengt Ekström

Edsviks camping

- Sebastian Myrvold

- Marcus Holgersson

Skärgårdsidyllen

 

Suppleanter: 

- Petter Öhnelll

Vitlycke Museum

- Daniel Gustafsson

Stora Hotellet Fjällbacka

- Linda Kallin

Hjalmars Bar & Brygga

- Beatrice Larsson

Klockaregårdens hästverksamhet

- Per Karlsson

Everts Sjöbod

- Anders Lundqvist 

Sportshopen

 

Läs mer om oss på www.tanumturist.se