Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Okänd

Tanum Turist Ekonomisk Förening

  • Tove Bengtsson

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun som har det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum.

Tanum Turist har ett avtal med Tanums kommun om det operativa arbetet inom turistnäringen. Vi samordnar, utvecklar och marknadsför Tanum som besöksmål med våra medlemmars intresse som utgångspunkt. 

Tanum Turist arbetar i huvudsak med:

- att verka för en effektiv turistverksamhet som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen,

- att informera om och marknadsföra turistverksamheten inom Tanums kommun,

- att svara för nödvändiga informationstrycksaker och turistbroschyrer,

- att främja och utveckla turismen genom markering av turismens fördelar och söka få till stånd en allmän positiv syn på turistnäringen,

- att främja och utveckla aktiviteter och utbud, både kvantitativt och kvalitativt, som gagnar såväl föreningens medlemmar som Tanums kommun,

- att medverka i utrednings- och planeringsarbete inom turistnäringen

- att samarbeta med andra turistorgan på lokal, regional och central nivå,

- att lämna medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande turism.

 

Tanum Turist består av en styrelse med 7 ledamöte och 7 suppleanter. På kontoret arbetar den Operativa Turistchefen heltid, året runt. 

 

Vilka är vi då? Jo, här kan du läsa mer om oss:

 

Operativ Turistchef:

- Tove Bengtsson

+46 (0)525-61188, info@tanumturist.se

 

Ordinarie ledamöter:

- Daniel AbrahamssonOrdförande

Gästhamnsbolaget Väst AB

 

- Ingemar Granqvist, Vice ordförande,

M/S Mira

 

Lars Carlén, Kassör

 

- Nancy Hebbelinck

MGNS

 

Maria Jarenfors

Stora Hotellet Bryggan

  

- Inger Persson

Vitlycke Museum

 

- Ulf Ericsson

Tanums kommun

 

Suppleanter: 

 

- Jonas Christensson

Rörviks camping

 

- Åsa Cunniff

Kustguiden

 

-Karolina Pahlén

Gerlesborgsskolan

 

-Linnea Sjögren

Catxalot 

 

- Elke Sponholz

Tingvall B & B

 

-Karin Vernersson

Vitlycke Museum

 

- Elenor Olofsson

Tanums kommun