({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Fotograf: Tove Bengtsson

Res till Tanum

Ordet kommunikation står bland annat för förbindelse, kontakt mellan människor och överföring av information. I Tanum har kommunikation varit ett centralt tema sen urminnes tider. Kommunikationen finns hela tiden, det är bara tekniken som förändras.

 

 

Väg och räls

E6 mot Oslo och Göteborg går genom kommunen. Mot öster har vi vägförbindelse med Dalsland, Värmland och Vänerregionen. Väg och järnväg är bra komplement till varandra. För att nå Tanum via räls från Göteborg eller Strömstad finns järnvägsförbindelse på Bohusbanan.

 

P-skivor 

För att förbättra parkeringssituationen under sommarmånaderna gäller parkeringsskiva under perioden 15 juni till och med 15 augusti på dessa platser i Hamburgsund, Grebbestad och Fjällbacka:

Hamburgsund

På följande platser gäller parkeringsskivor i Hamburgsund:

 • Hjalmars kaj
 • Gunnars Galleria
 • ICA
 • Torget
 • Skolvägen

ICA Skutan ansvarar för hantering av parkeringsskivor i Hamburgsund.

Fjällbacka

På följande platser gäller parkeringsskivor i Fjällbacka:

 • Stallarnas parkering
 • Konsums parkering
 • Kyrkskolans parkering (mellan Kyrkvägen och Galärbacken)
 • Stora Kajens parkering

Fjällbacka samhällsförening ansvarar för hanteringen av parkeringsskivor i Fjällbacka.

Grebbestad

På följande parkeringsplatser/områden gäller parkeringsskivor i Grebbestad:

 • Hamnplanen
 • Ica-parkeringen
 • Konsum-parkeringen
 • Torget
 • Ångbåtskajen
 • Parkering vid Sportshopen
 • Badplatsen

Grebbestads samhällsförening ansvarar för hanteringen av parkeringsskivor i Grebbestad.

I samarbete med mark- och exploateringsavdelningen, Hamburgsunds Köpmannaförening, Grebbestads samhällsförening och Fjällbacka samhällsförening

 

Kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen bestämmer utbudet av kollektivtrafik i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är tillika regional kollektivtrafikmyndighet och är sedan den 1 januari 2012 ensam ägare till Västtrafik AB. 

Västtrafik AB planerar, upphandlar och tillhandahåller kollektivtrafik på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Trafikutövarna utför den operativa driften. Lokaltrafiken i Tanums kommun utförs av Nettbus AB.

Se länkar nedan för information om tidtabeller, möjligheter att lämna synpunkter m m.

 

Reseplanerare: www.vasttrafik.se

Swebus: www.swebus.se

Nettbuss: www.nettbuss.se

Tågresor: www.sj.se

 

Flyg till Tanum

Inrikes, utrikes, lokalt eller bara för nöjes skull - vi har flygplatser inom räckhåll. Närmaste flygplats med inrikestrafik är Malöga i Trollhättan, cirka en timmes bilresa från Tanumshede. Vill du flyga utrikes finns Landvetter i Göteborg. För sportplan och andra mindre flygplan har vi ett flygfält i närheten av Fjällbacka. Bara någon mil norr om kommungränsen, i Strömstads kommun, ligger Näsingefältet som trafikeras av något större plan.

 

Sjövägen

Transporter på sjön har gamla traditioner hos oss. Allt från vikingatiden till skutsjöfarten under 1800-talet och 1900-talets början. Sjötransporten är både billig och miljövänlig. Längs vår kuststräcka finns hamnar för såväl handelssjöfart som yrkesfiske. För kustsjöfarten finns hamnar i Grebbestad och Fjällbacka och för yrkesfisket finns hamnar från Resö i norr till Hamburgsund i söder.