({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Josef Gardell

Gärsbo Kvarn
Tvärred, Ulricehamn

Bevarad kvarn från 1800-talet

Vid Gärsbo har funnits kvarnar i olika skepnader sedan 1600-talet. Ena kvarnen monterades ner 1968, och övre våningen blev fritidshus på Horsabacken. Den nedre Kvarnen från 1823 renoverades på 70- och 80-talet av Tvärreds Hembygdsförening

Historia

Den 49 kilometer långa vandringsleden Åsundenleden passerar här, och intill ligger Gärsbo kvarn som byggdes 1823. 
Gärsbo kvarn eller Hjertsbo som det tidigare hette finns omnämnt redan på 1300-talet, men om det då fanns någon kvarn här är osäkert. Det finns i vart fall uppgifter om kvarn och sågverksamhet här under gårdens frälsetid på 1600-talet. 
Bonden Johan Hedin blev 1813 ägare till gården Hjertsbo, och han satte genast i gång att bygga den nuvarande kvarnen nedanför den gamla, som fick stå kvar. 1903 avstyckades gården och kvarnarna med tillhörande torp Ågården såldes till mjölnaren Johan Edvin Bohman, som satte igång med att renovera båda kvarnarna. 1907 byttes vattenhjulet i den övre kvarnen ut mot en turbin, och 1918 då det blivit ont om fotogen på grund av första världskriget lät Bohman installera en generator som gav belysning till kvarnarna och Gärsbo gård. 

Förändring

Mot mitten av 1950-talet hade de mindre kvarnarna helt spelat ut sin roll. 1964 skänkte den dåvarande ägaren kvarnarna till den då nybildade Tvärreds Hembygdsförening, med en önskan om att kvarnarna skulle räddas för eftervärlden. Det visade sig dock att endast den nedre kvarnen med såg gick att rädda. Den övre kvarnen som var förfallen, och dessutom låg i vägen för en planerad vägförbättring monterades ner i slutet av 1960-talet, och övervåningen blev fritidshus på Horsabacken.

Kontaktinformation

Gärsbo Kvarn

Gärsbo 102

52394 Tvärred


Telefon: +46321595959


E-post: turist@nuab.eu