({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Emil Gottschlag

Nolhaga Berg
Alingsås

Välbesökt område med härlig natur

Nolhaga berg är en del av Nolhaga park. Här finns det gott om härliga motionsspår.

Nolhaga ligger vid Mjörn i nordvästra delen av Alingsås och är ett mycket populärt strövområde som har många fina motionsspår. Området i sin helhet är en brokig blandning av parkytor,  strandmiljöer, trädgårdar och skogsområden.

Nolhaga berg består av två berg

Naturreservatet Nolhaga berg består av två berg, ett i öster och ett i väster, som skiljs åt av en klyfta som kallas för "Klämma". Klyftan utvidgades på 1800-talet när man sprängde för en vattenledning till Nolhaga egendom. Bergen är till största delen bevuxna av en gammal bokskog med inslag av främst ek och tall, men det finns också hedblandskogspartier och barrblandskog.

Längst upp på berget som ligger i öst finns en härlig utsiktsplats. Här ser man ut över hela Alingsås. Ta med lite picknick och njut av utsikten. 

Hälsans Stig

Runt området Nolhaga slingrar sig Hälsans Stig. Hälsans Stig är en härlig slinga i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. Börja din promenad var du vill och räkna själv hur många kilometer du har tillryggalagt. Slingan runt Nolhaga är 4 km lång. 1995 upprättade Irland den första Hälsans Stig (Slé na Sláinte). Tanken är att inspirera till motion för folkhälsans skull.

Kontaktinformation

Alingsås kommun

Nolhaga Allé

44155 Alingsås


Telefon: +46 322616000


Hemsida: alingsas.se