({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Risvedenspåret
Alingsås

Djupa storskogar, milsvid utsikt och klara sjöar

Denna vandringsled går genom storskog med sevärda torpmiljöer, hagar, ängar och med en fantastisk utsikt vid Klevsjöloft. Leden passerar också flera klarvattensjöar, varav Grönavatten har hela 18 meters siktdjup.

Med omväxlande natur och en mångfald av sjöar och vattendrag är Risveden ett riksintressant barrskogsområde mellan Göta älvdalen och sjöarna Anten och Mjörn. 

Rasbranterna och sluttningarna mot Anten och Mjörn innehåller många intressanta växtplatser. Här finns bl. a ek, hassel, bok, blåsippa, långsvingel, storrams, tandrot och lundslok. Stora avverkningar har skett genom åren och många skogsvägar har anlagts, men vissa resterande gammelskogsområden finns kvar.

Dramatisk natur

Risvedens centrala område vid Klevsjöarna, Jättesjön och Grönavatten är mycket tilltalande och dramatiskt med stora nivåskillnader och partier med gammal skog. Sjöarna är kända för sina stora siktdjup, Grönavatten på hela 18 meter!

I området mot Mjörn finns flera geovetenskapligt intressanta företeelser: rasbranter, grusåsar, jättegrytor, gamla strandvallar och dödisgropar m m. Förr fanns flera torp i Risveden, men många är numera övergivna och raserade.

Digital karta över Risvedenspåret. Leden är 18 km långt och en bra utgångspunkt är Sjöviks IP. Mestadels går leden i Lerums kommun, men den östra delen går i Alingsås kommun.

OK Alehof har gett ut en mycket bra friluftskarta över södra Risveden som bl a finns till försäljning på Turistinformationen och bokhandeln i Alingsås.

Kartan Sverigeserien nr 28 - Lerum täcker också in området. Finns i bokhandeln och på nätbutiker.

Kontaktinformation

OK Alehof

Dammekärrsvägen 5

449 36 NödingeE-post: kansliet@alehof.se

Hemsida: alehof.se