({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jan Andersson

Ärrsjöns FVO
Fengersfors

Bra men utmanande gädd– och abborrfiske

Ärr, Ärrsjön eller Ärran som sjön kallas, är en ca 6 km lång sjö med ett varierat djup. Vid den norra och mittersta delen av sjön är djupet ungefär 13 meter. I södra delen är sjön djupare med ett maxdjup på ca 27 meter. Sjön har mörkt men klart vatten. Gädd- och abborrfisket är bra men utmanande.

Ärrsjön är belägen söder om Fröskog/Fengersfors, 2 mil SV om Åmål, och omfattar 550 ha med ett maxdjup på 27 m. Sjön har förbindelse med Dalslands Kanal via Strömmens och Snäckes slussar i södra delen. Inplanteringar har skett av Gullspångslax och Västersilenöring. Restaurering skedde 2015 av Verkån (bortbyggning av vandringshinder). I övrigt goda bestånd av abborre och gädda. Möjlighet till sjösättning vid Fröskogs Gästhamn i norra änden av sjön.

OBS! Sjön har varit föremål för utredning (2023) då den ligger nedströms en gammal fabrik och rekommendationen är att INTE äta fisk eller kräftor från sjön. 

Fiskearter

Braxen, benlöja, siklöja, gädda, abborre, mört, lake och nors. Gädda och abborre är de vanligast förekommande fiskarna men det finns även goda chanser att fånga regnbågsforell. Ädelfisk är inplanterad.

Pris

Dag: 50 kr
Vecka: 100 kr
Halvår: 150 kr
År: 250 kr (datum till datum)
Familj/år: 300 kr (datum till datum)
Trolling: 150 kr per dag, max 4 spön per båt

Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

 

Fiskeregler

Fiskekortet skall medföras vid fiske. Endast handredskap gäller.
Minimimått för laxfiskar 60 cm.
Vid trolling max 4 spön/båt.

 

Vilka säljer fiskekort

Online på www.ifiske.se

Att fiska utan fiskekort är ett brott och kan leda till en polisanmälan, så glöm inte bort att köpa ett fiskekort innan du börjar fiska.

Karta!

Övrigt

Det finns en båtramp med bra parkering vid Fröskogs Gästhamn i den norra delen av sjön.

  • Vägyta rampen: Betong / Grus
  • Parkering: JA
  • Brygga: JA
  • GPS: 58.97454, 12.47162 (WGS 84 decimal)

Kontaktperson: Erik Skogh, 0760-062944

 

Uppdaterad av Åmåls Turistbyrå 2024-01-30.

Kontaktinformation

Åmåls Turistbyrå

Hamngatan 3

66231 Åmål


Telefon: +46 053217098


E-post: turism@amal.se

Hemsida: dalsland.com/amal