({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Emma Augustsson

Mo kyrka
Åmål

Kyrkplats med medeltida ursprung

Den nuvarande träkyrkan är ursprungligen från 1685. Av denna finns troligtvis endast tornet kvar. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende efter en genomgripande restaurering 1881. Kyrkplatsen har medeltida ursprung och ligger på en sandig mo, varav socknen sannolikt har sitt namn.

Byggnaden

Byggnaden har en stomme av liggtimmer och består av ett rektangulärt långhus med rakt kor i öster av samma bredd som långhuset. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia. Över långhusets västra del vilar ett trätorn. Ytterväggarna är klädda med vitmålad locklistpanel. Sadeltaken på långhus och sakristia är klädda med skiffer, medan torntaket är klätt med kopparplåt.

Historia

Första gången en kyrka omnämns i Mo är 1397. På 1600-talet omnämns träkyrkan som en av de äldsta i landskapet. Nuvarande träkyrka uppfördes åren 1685-1686. Ett nytt långhus tillkom 1881. En renovering genomfördes 1957 efter program av arkitekt Harald Thafvelin. Vid en renovering år 2000 återställdes kyrkans 1800-talskaraktär och väggarnas pärlspontpanel togs fram.

Sevärt inne i kyrkan

  • Nuvarande altare är från 1957 och har ett altarbord av kalksten.
  • Predikstolen är tillverkad 1881 och har ett ljudtak från 1957.
  • Orgeln är byggd 1913 av Setterquist & son i Örebro.
  • I tornet hänger två klockor. Storklockan är från 1700-talet medan lillklockan är från medeltiden.
Kontaktinformation

Åmåls Församling

Mo Stom

66291 Åmål


Telefon: +46 0532607880


E-post: Skicka E-post

Hemsida: svenskakyrkan.se/amal