({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Dalslands kanal. Kulturhistoriskt minnesmärkt sen 2013.

Fotograf: Jonas Ingman

Dalslands kanal AB

Bolaget förvaltar och driver Dalslands kanal, Snäcke kanal samt Töcksfors kanal med tillhörande anläggningar, fastigheter, mark och farleder.

Bolaget ägs till 85,7% av Stiftelsen för Dalslands kanals Framtida bestånd. Som stiftare i denna stiftelse står Årjängs kommun, samtliga kommuner i Dalsland, Vänersborgs kommun samt Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Resterande del ägs av privatpersoner och företag.

Sen 1868

Dalslands kanal invigdes 1868 som en förbindelselänk mellan sjöarna i Värmland och Dalsland för att på ett smidigt sätt frakta gods, framförallt från järnbruken och sågverken, ner till Vänern. Nils Ericsson från Värmland fick uppdraget att bygga kanalen och löste på ett sensationellt sätt den svåraste utmaningen, att klara av den strida forsen vid Håverud. Akvedukten vid Håverud är idag Dalslands största turistattraktion.

Från transportled till båtfolkets paradis

Kanalens historia som transportled för gods blev kort då järnvägen tog över efter några decennier. Idag är kanalen båtfolkets paradis med en fantastisk natur, små, mysiga slusstationer och väl sörjt med gästhamnar, grillplatser och annan service. För den som inte har egen båt finns de genuina kanalbåtarna som både enligt turlista och på charter går med passagerare genom det vackra landskapet.