({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Ånimmen, Dalsland

Fotograf: Jonas Ingman

Dalslands kanal – för en mer hållbar destination

Dalslands kanal verkar som en katalysator för besöksnäringen i vårt närområde. Vi arbetar i nära samarbete med destinationsbolag, myndigheter, kommuner, företag och föreningar; 

  • För en hållbar naturturism i vårt sjösystem
  • För att utveckla kanalen som destination
  • För att vårda det kulturarv som är Dalslands kanal

Vi verkar för att göra Dalslands kanal till en attraktiv resväg med många och kvalitativa besöksmål som både lockar gäster och ökar trivseln hos de som lever längs Dalslands kanal.

Motverka överturism

En av våra utmaningar är att motverka överturism i populära paddlingsområden. Genom aktivt samarbete med DANO, markägare, researrangörer och kanotuthyrare skapar vi fler rutter, strategiska lägerplatser och hjälps åt med informationsspridning för att fördela kanotgästerna inom större områden och skapar nya sätt att planera kanotturer på.  

Gynna vår omgivning

Dalslands kanal är en av Dalslands besöksnärings största arbetsgivare under sommaren och kanalen skapar möjligheter för lokala företagare att etablera sig i området. Genom att starta slusscaféer har vi stärkt besöksanledningarna på fler platser längs kanalen som vi hoppas ska inspirera fler att följa i samma spår. Genom att skapa förutsättningar för starkare besöksmål och fler boenden längs kanalen kan vi skapa fler arbetstillfällen och ge fler besöksanledningar utspridda längs kanalen.

Dalslands kanal arbetar aktivt med destinationsbolagen och besöksnäringen i området med marknadsföringsinsatser för att förlänga säsongen och för att utveckla produkter och paket längs kanalen som gynnar hela området.

Genom att satsa på stuguthyrning och turistiska samarbeten kring paketering där till exempel paddling kopplas ihop med boenden och restauranger arbetar vi aktivt med att förlänga säsongen.

Dalslands kanal är både ett kulturarv och en resväg som ska underhållas och bevaras. I detta arbete involveras många lokala entreprenörer.

Miljömedvetna val

För oss är det viktigt att de förbrukningsmaterial vi använder i våra caféer är gjorda i naturliga nedbrytningsbara material och att allt avfall källsorteras i så stor mån som möjligt. I våra stugor använder vi enbart städmaterial med miljövänliga ingredienser och vi gör det enkelt för våra gäster att sopsortera. Vi försöker ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete ur miljösynpunkt och vi hoppas kunna minska vårt avtryck på miljön lite mer varje år.

Välkommen!