({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinna slussar med motorbåt i Upperud sluss.

Fotograf: Jonas Ingman

Hur slussar man?

Att slussa är enkelt. I varje sluss finns en slussvakt som navigerar dig, svarar på frågor och hjälper till om det behövs. Så länge du följer slussvaktens anvisningar kommer din slussning att gå enkelt och smidigt varje gång.

Båtar går in i slussen i den ordning de anlänt till väntbryggan. Ibland behöver de dock disponeras om för att på bästa sätt disponera utrymmet i slusskammaren. De passagerarbåtar som går enligt tidtabell har förtur till slussning.

Så här slussar man på Dalslands kanal

1.

Påkalla slussvaktens uppmärksamhet. Om slussporten är stängd eller slussvakten inte ger tecken för insegling, lägg till vid väntbryggan. Båtarna slussas sedan i den ordning de anlänt till väntbryggan om slussvakten inte önskar annan turordning. Båtar som inte angjort väntbryggan går därefter in och då i den ordning de ankommit stationen. Saknas väntbrygga gäller också ”ankomstordningen” vid inseglingen i slussen. Varje skeppare håller själv reda på turordningen.

2.

Slussporten öppnas. Är det flera båtar som ska slussa samtidigt är det lämpligt att redan nu lägga ut fendrar på båda sidorna. Detta är speciellt viktigt vid nedslussning av breda båtar.
Invänta tecken eller tillrop från slussvakten innan du går in i slussen. Kanoter går alltid in sist.

3.

Lägg dig på den plats du blivit anvisad. Normalt sett går man in i slussbassängen efter den ordning man kommit till slussen, men i vissa fall kan det, av hänsyn till båttyp eller av säkerhetsskäl, vara så att ordningen blir annorlunda. Så håll kontakt med slussvaktaren. 

OBS! Vid nerslussning är det viktigt att båten placeras i slussen så att den går fri från slusströskeln belägen akter om båten.

4.

Slussvakten slänger ner fasta förtöjningslinor till samtliga båtar. Du anvisas alltid en förlig tamp och en aktertamp. Dessa skall alltid angöras runt knap. Lägg inte fast. Du måste hela tiden kunna ta hem eller slacka i takt med att båten stiger eller sjunker beroende på om det är upp- eller nedslussning. Håll förtampen på ett kraftfullt sätt och ordentligt sträckt under uppslussning. Ni bör vara två i båten under slussning. Stäng av motorn!

5.

Båten skyddas mot slusskanten genom s.k. avvisare (uppsatta telefonstolpar på slussväggarna). Ligger båten med relingslisten mot avvisare går slussningen helt smärtfritt. Det kan dock vara bra om besättningen ombord kan hålla ifrån några cm mellan relingslist och avvisare, med t.ex. en båtshake.

6.

När slusningen är avslutad - kasta upp linorna. Gå ur slussen i den ordning ni gick in, om inte slussvakten önskar annan turodning. Invänta tecken eller tillrop från slussvakten innan du går ur i slussen!

 

Slusstationer

Här hittar du information och karta över Dalslands kanals sjutton slusstationer. 

Slusstationer

 

En instruktionsfilm

Följ med på en slussning på Dalslands kanal. Här visar vi hur det går till när du slussar och vad som händer i slussen under slussningen. Kom ihåg att det alltid finns en slussvakt vid varje station...

 

Andra har också läst...