({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: HENRIK TRYGG

Eldningsförbud

Allmänt om eldningsförbud

Allemansrätten ger dig ingen generell rättighet att elda.

Från 1 juni tom 31 augusti gäller eldningsförbud i sjösystemet Dalsland Nordmarken, man får då bara elda i de iordningställda eldstäderna på lägerplatserna.

Emellanåt råder det totalt eldningsförbud och då är all användning av öppen eld förbjuden, även i de fasta eldstäderna. Vid skärpt eldningsförbud gäller att man i princip bara får grilla på egen tomt om det kan ske utan risk. Eldningsförbudet innebär även att det inte är tillåtet att grilla på fasta grillplatser i skog och mark. Det är inte heller tillåtet med förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.Det är din skyldighet som gäst i området att informera dig om eventuellt eldningsförbud.

För aktuell information ring för:
Dalsland: +46 (0)531 526115
Värmland: +46 (0)54 155015. 
I Värmland hissas en röd flagga med gult kors på strategiska platser när det råder eldningsförbud.

Ladda ner appen Brandrisk Ute för aktuell brandrisk och prognos via GPS och sökfunktion.

 

Här finns en länk till länsstyrelsernas karttjänst där det råder eldningsförbud eller inte!