({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Lägerplats i Dalsland

Fotograf: HENRIK TRYGG

Eldningsförbud

Allmänt om eldningsförbud

Allemansrätten ger dig ingen generell rättighet att elda.

Från 1 juni tom 31 augusti gäller eldningsförbud i sjösystemet Dalsland Nordmarken, man får då bara elda i de iordningställda eldstäderna på lägerplatserna.

Emellanåt råder det totalt eldningsförbud och då är all användning av öppen eld förbjuden, även i de fasta eldstäderna. Vid skärpt eldningsförbud gäller att man i princip bara får grilla på egen tomt om det kan ske utan risk. Eldningsförbudet innebär även att det inte är tillåtet att grilla på fasta grillplatser i skog och mark. Det är inte heller tillåtet med förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Det är din skyldighet som gäst i området att informera dig om eventuellt eldningsförbud.

För aktuell information
Alla kommuner längs kanalen publicerar information om eldningsförbud och totalt eldningsförbud på sina hemsidor. 

I Värmland hissas en röd flagga med gult kors på strategiska platser när det råder eldningsförbud.

www.arjang.se

www.bengtsfors.se

www.mellerud.se

www.amal.se

 

Appen - Branrisk ute
Ladda ner appen Brandrisk Ute för aktuell brandrisk och prognos via GPS och sökfunktion.

 

Här finns en länk till länsstyrelsernas karttjänst där det råder eldningsförbud eller inte!