({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Borgelid

Friluftsliv & Folkhälsa

Genom friluftsliv får vi en ökad förståelse för naturen och miljön samtidigt som vi mår bättre. Essunga har goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv med motionsspår, utegym, leder och badmöjligheter.

Det svenska friluftslivet med sin långa tradition och unika möjligheter är något vi ska vara stolta över, och vara rädda om. Friluftslivet är väldigt värdefullt för såväl Sverige och samhället som för den enskilda individen. 

Friluftsliv i Essunga-Nossebro

Essunga kommun har mycket goda förutsättningar för friluftsliv bland annat genom rika och unika tillgångar till natur- och kulturmiljöer. Det finns motionsspår och leder och utegym för olika aktiviteter och för barnen finns det många lekplatser.

Allemansrätten 

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Men med rätten följer självklart krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Läs mer på: www.allemansratten.se 

 

Natur i kombination med fysisk aktivitet - långvarig turboeffekt

Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter då det ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning. Forskning visar att motion och naturvistelse minskar stressrelaterade besvär och skyddar mot kommande stress. 

En halvtimme om dagen

En halvtimme måttligt ansträngande aktivitet om dagen räcker för att förbättra din kondition och stärka dina muskler. Halvtimmen behöver inte vara vid ett och samma tillfälle, utan du kan förslagsvis dela upp den i två kvartar eller flera fem-minuters-pass. Vuxna rekommenderas däremot att göra någon form av aktivitet som är måttligt ansträngande minst två och en halv timme varje vecka.

Kom ihåg att all sorts träning räknas, även den du får genom vardagsaktiviteter. Det kan till exempel vara att cykla istället för att åka bil, ta trapporna istället för hissen, plocka svamp eller städa.

Barn & natur

Utevistelse och fysisk aktivitet stimulerar lek och bidrar till bättre motorik som i sin tur hjälper barnen att fokusera på att lära. Genom att balansera, kana, klättra, hoppa och springa övar barnen upp sin motorik.

Småbarn och barn i förskolan bör vara fysiskt aktiva varje dag i minst tre timmar och aktiviteten bör spridas över hela dagen. Barn upp till 5 år bör inte vara stillasittande i mer än en timme åt gången, med undantag för att sova.