({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kyrkås kyrka
Essunga

Kan ha varit offerkyrka

Nuvarande kyrkobyggnad är från slutet av 1600-talet. Dock tror man att det fanns en kyrka här redan på medeltiden.

Flera källor omtalar Kyrkås som offerkyrka. Resande och sjuka från när och fjärran skänkte gåvor till kyrkan för få hjälp i nödsituationer.

Sin nuvarande utformning fick kyrkan på 1700-talet. En sakristia tillkom troligen  i början av 1800-talet. Kyrkan består av långhus med rakt avslutat kor i öster. En fristående klockstapel uppfördes under senare delen av 1600-talet.

Kyrkan har varit med i en filminspelning i början på 2000-talet.

Kontaktinformation


Telefon: +46