({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Malma Fornstuga
Nossebro

Gammal fornstuga från 1800-talet

Den söta röda fornstugan byggdes omrkring 1840 och står fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. De sista som bodde här var syskonen Per och Johanna Nilsson. Efter Johannas död 1930 köpte JUF-avdelningen stugan och invigdes som fornstuga 1931. 

När Malma Hembygdsförening bildades 1973 tog de över skötseln av fornstugan. År 2003 byttes vassen samt "pollen" ut på uthusens båda tak, samma år lades även nytt gräs på forsntugans tak.

Ungefär 50 meter från fornstugan finns ett så kallat femstenarör från 1782. Detta utgör en gräns mellan gårdarna Höryda, Aplabacken och Kedum Herregården mellan Malma och Kedums socknar, mellan Viste och Barne härader, och mellan Essunga och Vara kommun.

Badsjö & Kapell

Här i närheten ligger även Malma Kapell och Malma Badsjö

 

Kontaktinformation

Malma Hembygsförening ordf.Stig Sandberg


Telefon: +46 76 0454698