({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Svenska kyrkan i Essunga
Essunga

Samlingssida för Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan i Essunga består av de två församlingarna Essunga och Främmestad-Bäreberg. Dessa utgör tillsammans Essunga pastorat i en samverkansform med gemensam kyrkoavgift och ekonomi

Arbetet i Svenska kyrkans styrs av förtroendevalda, där pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Dessa ledamöter väljs vid kyrkoval vart fjärde år. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som sedan fungerar som pastoratets styrelse. I varje församling finns också en styrelse i form av ett församlingsråd som verkar lokalt för den enskilda församlingen. 

Svenska kyrkan i Essunga pastorat har drygt 4 000 medlemmar och utgör på så vis kommunens största medlemsorganisation.

Här finns ett stort utbud av verksamheter oavsett ålder. 
Oavsett om du är troende, tvivlare eller sökare så finns Svenska kyrkan med och delar dina och andras funderingar om livet, glädjen, sorgen och döden.

I våra tvåförsamlingar firas gudstjänster varje söndag. Det finns barn- och ungdomsverksamhet med många spännande aktiviteter från 0-25 år. Varje år konfirmerar sig flertalet ungdomar.

I diakoniverksamheten finns stöd- och samtalsgrupper för alla oavsett ålder. Pastoratet bedriver också internationellt hjälparbete.

Pastoratet driver det omtyckta Café Crossroad, en samlingsplats för alla i vardagen mitt i centralorten. Gammal såväl som ung möts över en god fika där de allra bästa samtalen ofta sker.

"Svenska kyrkan har funnits under lång tid i vårt land, tusen år och lika länge i vår bygd. I varje tid har människor satt sin prägel på kyrkobyggnaden, i församlingen och i gudstjänsten. När Essunga pastorat nu presenterar en reviderad församlingsinstruktion är det ett dokument som vittnar om ett engagemang för kyrkan och för kristen tro."
- Kyrkoherde Fredrik Nordlund, utdrag från pastoratets nya församlingsinstruktion
"Här vill jag vara!"

 
Kontaktinformation

Svenska Kyrkan

Södra vägen 6

46531 NOSSEBRO


Telefon: +46 512 300 000


Hemsida: Till hemsida