({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Nossanpromenaden och Orraholmens leder.
Herrljunga

Vandra i tätortsnära friluftsområde

Välkommen att vandra i fina områden vid Orraholmen som bjuder på varierande promenader. Upptäck promenaden utmed Nossan. Ett omtyckt område att ta en daglig promenad i för de som bor i dess närhet.

Snabbfakta

Nossanpromenaden
Längd: - ca 1,8 km och går mellan Haraberget (spegeldammen) och Orraholmens friluftsområde med närhet till Nossan.
Gula spåret
Längd: ca 4 km, rundslinga
Blåa spåret
Längd: ca 2,4 km, rundsling
Rosa spåret
Längd: ca 1,3 km rundslinga

Nossanpromenaden och Orraholmens friluftsområde.

Stigarna i området bjuder på lätt kuperad vandring och lämpar sig för den som vill ta en motionsrunda eller en stilla söndagspromenad.

I Orraholmens strövområde passerar flertalet vandringleder, välkommen att upptäcka området som är ett populärt natur- och vandringsområde, med närhet till Herrljunga tätort.

Nossanpromenaden går utmed Nossan mellan Orraholmen och Haraberget strax norra om spegeldammen/stolta maderna. Här bjuds man på vacker promenad invid ån. Längst med Nossanpromenaden finns fyra stycken skyltar uppsatta samt flertalet bänkar att sitta ned på och njuta av åns djur- och naturliv eller äta sin medhavda picknick. Här är också spänger placerade över blöta områden längst promenaden så att man torrskod kan följa leden. Vid Orraholmens hed finns två skyltar med information om heden.

Obs! Ibalnd under tidig vår vid snösmältning kan Nossan stiga högt under kortare perioder. 

Alla 4 lederna samt Elisabeth Hesselbladsleden passerar i området Orraholmens hed som är ett Natura 2000-område.

Gula, Rosa och Blåa spåret svänger av i nordlig respektive sydlig riktning  efter några hundra meter in på området beroende från vilket håll du går.

Nossanpromenaden går över heden och viker av vid Kullingsviksbron. Elisabeth Hesselbladsleden passerar över Kullingviksbron.

Orraholmens hed

Orraholmens hed är ett natura 2000-område - Området är utpekat som ett ängs- och hagmark av nationellt intresse. Orraholmens västra del är en artrik och flack betesmark, vilken är en rest av ett större hedlandskap. Exempel på arter som finns i området är slåtterfibbla, kattfot, slåttergubbe, backsippa, svinrot, jungfulin och stagg. I området betar nötkreatur från sen vår, under sommaren och en bit inpå hösten.
Då ni vistas i området ta hänsyn till djur och natur och andra människor som rör sig i området. Under sommarhalvåret går kor med kalvar och någon tjur på heden och betar. Tänk på att hålla hunden kopplad och se till så att de grindar du passerar, stängs efter dig. Rör er lugnt i området och stör inte djuren.

.Du som hundägare har ett strikt ansvar att din hund inte orsakar ”skador eller avsevärda olägenheter”. Det gäller inte bara vilt utan även betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet. Läs gärna mer om Allemansrätten och Hundar i naturen.

LONA-Projekt Nossanpromenaden och Orraholmens leder

Projektet startade efter att förslag och önskemål inkommit från kommuninvånare om att lyfta fram Nossan samt tillgängliggöra och förbättra Orraholmens friluftsområde. Nu finns tre kartor uppsatta vid Haraberget, Orraholmen och Skoghälla. Skyltar finns utmed Nossanpromenaden som informerar om natur- och kulturvärden och spänger går över våta områden där Nossan breder ut sig vid höga vattenflöden.

Fakta om leden

Längd:

 • Nossanpromenaden - ca 1,8 km, går mellan Haraberget och Orraholmens friluftsområde med närhet till Nossan. Obs! Detta är ingen rundtursled.
 • Gula spåret - rundslinga, ca 4 km med anslutning till Skoghälla. Från utgångspunkt vid Skoghälla, längs med Elljusspåret fram till gula spårets rundslinga är det ca 800 m
 • Blåa spåret - rundsling, ca 2,4 km, utgångspunkt Orraholmens friluftsområde.
 • Rosa spåret - rundslinga, ca 1,3 km, utgångspunkt Orraholmens friluftsområde.

Ungefärlig tid:

 • Nossanpromenaden - ca 20-30 minuter i lugnt promenadtempo, mellan Orraholmen och Haraberget, Beräkna motsvarande tid om du väljer att gå samma väg tillbaka
 • Gula spåret - ca 1 timma i lugnt promenad tempo
 • Blåa spåret - ca 30 minuter i lugnt promenad tempo
 • Rosa spåret - ca 15 - 20 minuter i lugnt promenadtempo

Område:

Vid Orraholmens friluftsområde, har flertalet föreningar sina föreningsverksamhet och området är ett populärt strövområde för ortens befolkning.

Skogen och heden bjuder på fin natur. Stigarna går i svagt kuperad terräng.

Längst den gamla skogsvägen mellan Haraberget och Orraholmen finns möjligheter att ta sig fram med barnvagn eller rullstol. Följ markering för Elisabeth Hesselbladsleden för att följa skogsvägen.

Fågeltorn och gömsle för fågelskådning

Upptäck fågellivet i området, det finns ett fågeltorn vid sjön några hundra meter söder om rastplatsen och ett gömsle vid norra delen av sjön. När du är vid Orraholmens sjö och våtmark, visa hänsyn mot djurlivet i området. Speciellt under våren då det är häckningstider för fåglarna är det viktigt att inte störa. Medtag gärna kikare på ditt besök i området och kika på fåglarna på avstånd.

Närliggande vandringsleder

Leder som passerar i området är Elisabeth Hesselbladsleden.
Jällbyleden och Herrljunga Gäsenebygdens pilgrimsleder går samman med gula leden del av sträckan.

Tänk på:

Allemansrätten

När du vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn och att inte skräpa ned. Har du grillat eller fikat, ta med dina sopor hem eller släng dem på anvisad plats.
En soptunna finns placerad vid Orraholmens friluftsområde framför ladan.

Läs gärna mer här om Allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grinden in till Orraholmens hed från parkeringen vid Orraholmen är anpassad så att man kan passera med Rullstol eller barnvagn. Stigen följer utkanten av hagen/åkern. Där skylt finns uppsatt börjar Natura -2000 området.

Nötkreaturens område kan emellanåt utökas eller minskas beroende på om åkrarna är uppodlade eller ej, men räkna med att när du passerat grindar eller stätta så är du i hagen där djuren går.

Grillplatser och rastplatser

Vid fågelsjön finns en rastplats med ett vindskydd att vila sig vid, samt en grillplats och några bänkar.  Vid Haraberget finns grillplatser jämte Spegeldammen/Stolta maderna och sittplatser och bord i den närliggande Hembygdsbarken.

Tänk på att ta med egen ved eller grillkol om du tänkt grilla.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är inte heller tillåtet att använda vindfällen som ved. Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med. Läs mer om Allemansrätten - elda i naturen. Ta ocksså reda på om det råder eldningsförbud, info hittar du på kommunens hemsida eller i appen 

Allemansrätten - visa hänsyn mot fågellivet och annat vilt.

Den lilla sjön med våtmarksområde vid Orraholmen anlades under 90-talet av Naturskyddsföreningen och Herrljunga kommun. Under våren och försommaren häckar fåglar på öar och runt sjön, därför får man under denna tid visa hänsyn och inte störa häckande fåglar och fåglar med fågelungar.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
Mer info Naturvårdsverket- Hundar i naturen

Fiske

Fiske året runt är endast tillåtet vid plats strax söder om fallet ca 50 m sträcka. Fiske i övriga delar i och runt sjön är endast tillåtet under sensommaren, höst och vinter. Se information på anslagstavlan där Naturskyddsföreningen har satt upp information om fåglar och om våtmarksområdet.

Säkerhet:

Under sommarhalvåret betar nötkreatur i området vid Orraholmens hed.
Promenerar du med hund, se till att ha hunden kopplad. När du passerar över heden är det viktigt är att tänka på att vara lugn och att inte störa de betande djuren.

Läs mer om Orraholmens hedöppnas i nytt fönster.

I området där djuren går finns grindar, se till att grindarna stängs när du har passerat.

En stätta att gå över en stenmur finns placerad vid Orraholmens hed om du följer Gula, blåa och rosa spåren. Om djurägaren stängslat om kan det under sommarhalvåret finnas ännu en stätta att ta sig över.
För den som följer Gula, blå eller rosa lederna och inte vill gå över heden när nötkreaturen är på plats under sommarhalvåret, då kan du följa en mindre skogsväg som utgår nordväst om ladugården på Orraholmen. Denna genväg är svagt utmarkerad på den ritade kartan.

Markering:

 • Nossanpromenaden - Ingraverat N på stolpar 
 • Gula spåret - Gula band på stolpar 
 • Blåa spåret - Ljusblå band på stolpar
 • Rosa spåret - Rosa band på stolpar 
 • Elisabeth Hessebladsleden som går i området har röd markering på stolpar och Birgittamärke på stolparna.
 • Jällbyleden och Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsleder följer orangemarkering på stolpar och går samman i norra sträckningen av Gula leden.

Svårighetsgrad:

Medel - Framkomligheten ska vara god. Vandringen sker mestadels på skogsstigar, och mindre skogs- och grusvägar.

Gula spåret följer elljusspåret fram till väg 181/183 från Skoghälla och elljuspåret har underlag av sågspån.

Lederna är inte tillgänglighetsanspassade, då de ofta går på mindre stigar. Det går att med rullstol eller med barnvagn ta sig in till Orraholmens hed genom grinden bakom ladugården, för att göra ett besök på heden. Här följer man en mindre stig fram till natura 2000-området.

Passar för:

Alla åldrar, där man har en normal kondition.
Slingorna och lederna i området kan kombineras för att utöka sin promenad och gå längre sträcka.

För den som vill kombinera vandringar i området med boende, så finns det ett vindskydd vid Kullingsvik på andra sidan Nossan och Orraholmens led.
Tips för boende i stuga, hotell eller camping i Herrljungabygden hittar du på sidan för Boende i Herrljungabygden.

För er som vill köpa med sig fika eller färdiglagad mat ut på promenaden, besök sidan för Mat och dryck.

Ska ni grilla och behöver köpa kolbricketter eller ved i säck, så finns detta vanlligtvis att handla i livsmedelsbutikerna i Herrljunga, Annelund och Ljung, samt på Frendo servicebutik i Annelund.

Start och mål:

Nossanpromenaden har start och mål vid Haraberget och Orraholmens hed, det är ingen rundtursled utan går mellan Haraberget och Orraholmen. 
Nossanpromenaden går utmärkt att kombinera med de andra lederna.

Leden går samman med Elisabeth Hesselbladsleden vid Orraholmens hed och denna går utmärkt att följa om man vill gå en annan väg tillbaka antingen beroende på var din utgångspukt är Orraholmen eller från Haraberget. 

Gula, blåa och rosa leden är rundtursslingor har utgångspunkt från Orraholmen.

Gula leden har även utgångspunkt från Skoghälla idrottsplats,

Uppsatta kartor:
Karta som visar lederna finns uppsatt vid

 • Orraholmen (på ladugården) 
 • Skoghälla (vid elljusspåret nedanför övre fotbollsplan) 
 • Haraberget (vid parkeringen, vid ingången Stolta maderna/spegeldammen)

Hitta hit:

Från väg 181/183 strax söder om Herrljunga tätort, följ skylt som visar till Orraholmens friluftsområde. Parkering finns framför ladan vid Orraholmen.

För start vid Haraberget där man kan börja gå Nossanpromenaden. Följ Storgatan (väg 1933) mot Vedum. Följ vägskylt som visar in till Harabergets Hembygdspark, parkering finns vid Spegeldammen/Stolta maderna ca. hundra meter efter du passerat ingången till Hembygdsparken.

För den som vill utgå från Skoghälla idrottsplats och börja promenad längs gula slingan så finns det parkering vid Skoghälla. Infart till Skoghälla är strax öster om Herrljunga folkpark vid Ringleden väg 181. 

Parkering:
Parkering finns vid Haraberget samt vid Skoghälla och Orraholmen. Tips är att parkera bilen vid Haraberget eller vid Skoghälla och här promenera eller cykla in till friluftsområdet, då väg in till Orraholmen från väg 181/183 är mindre väg.

Karta:

Digital karta: GIS webb Orraholmens leder
Digital karta: GIS webb Nossanpromenaden

Finns  här för nedladdning, den visar en tecknad karta över lederna och är samma som de kartor som är uppsatta i området vid Orraholmen, Haraberget och vid Skoghälla

Karta för utskrift/nedladdning

Nossanpromenaden

Snabbfakta

Nossanpromenaden
Längd: - ca 1,8 km och går mellan Haraberget (spegeldammen) och Orraholmens friluftsområde med närhet till Nossan.
Gula spåret
Längd: ca 4 km, rundslinga
Blåa spåret
Längd: ca 2,4 km, rundsling
Rosa spåret
Längd: ca 1,3 km rundslinga

Orraholmens leder
Kontaktinformation

Nossanpromenaden och Orraholmens leder

Orraholmen

Herrljunga


Telefon: +46 0513 17000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: herrljunga.se