({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Urstensleden
Fåglavik, Herrljunga

5 km, Medel/Svår

En vandring utmed Urstensleden bjuder på fin vandring i löv och barrskog. Här går leden på stigar och mindre grusvägar. En del av vandringen går i Stiftreservatet Ursten. Längst med leden finns ovanligt stora flyttblock från istiden. De är belägna i ett grovblockigt skogsområde, rikt på grova gamla träd.

 

Snabbfakta

Längd: ca5 km  

Markering: Blå markering på stolpar.

Tidsåtgång: 1- 1,5 timmar i lugnt tempo

Svårighetsgrad: Medel till svår

Terräng: Skogsstigar och grusvägar


Urstensleden i Fåglavik

Urstenleden är en fin liten led som går i ett kulturrikt område och följer gamal skogsvägar och stigar, i stiftreservatet ursten följer stigen mindre stigar i ett kuperat område. Urstenleden går samman med Elisabeth Hesselbladsleden vid Fåglaviks kapell. Elisabeth Hesselbladsleden är en rundtursled som går mellan herrljunga och Fåglavik och är sammanlagt ca 21 km.

Stora isblock från istiden

Tre av flyttblocken, Ursten, Svarebo Kyrka och Björnsten är mycket stora.
Ursten kommer från Ulvsten, eftersom man förr trodde att det fanns varglyor under flyttblocket.
Svarebo Kyrka har regelbunden form och sprickor som gör att den liknar en kyrka. Namnet syftar på en gård i närheten som heter Svarvarebo.
Björnsten som idag ligger strax norr om vandringsleden är störst och enligt sägnen ska Hybergsjätten ha slungat iväg den för att tysta kyrkklockorna i Larv. Obs! Det finns ingen utmärkt led till Björnsten men den är utmarkerad på kartan.
I slutet av leden finns jättestenen, precis bakom fastigheten Slätten. Den sägs ha ett handavtryck från en jätte.

Rastplatser

Rastplats finns utmed leden och är markerade på karta. Vid Fåglaviks kapell finns ett vinskydd att sitta ned i och äta sin medhavda matsäck, samt så finns det en grillplats vid den lilla sjön i stiftreservatet. Om du tänkt grilla, medtag egen ved sam ta reda på så att inte eldförbud råder. Lämna ingen mat eller skräp efter dig! Ta med skräpet hem.

Stiftreservatet Ursten

Ursten ligger i Stifsreservat i Skara stift  som är 5,7 hektar.
Leden går genom omväxlande natur med stora flyttblock i vildmarksterräng. Här går man längst med mindre stig.

I stiftreservatet har Skara stift gjort en rundtursled inne i reservatet som följer gul markering.

Audioguide om Fåglavik

Lyssna till audioguide om Fåglaviks kapell och Elisabeth Hesselblad

Upplysningar: Fåglaviks Fornminnes- och hembygdsförening, Arne Samuelsson, tel. 0513-10390
E-post: arne.gerty@telia.com
Hemsida: http://www.bygdegardarna.se/mimersborg/länk till annan webbplats

Fakta om leden

Längd:

Ca. 5 km

Ungefärlig tid:

Ca. 1 - 1,5 timmar i lugnt tempo

Markering:

Blå markering på stolpar, som börjar strax väster om Kapellet på grusvägen upp mot Kinnatorp.

Vid Informationstavlan vis stiftreservatet Ursten går leden samman med en gul led som är ca 1,5 km och går i stiftreservatet.

Denna led gula markering har band på stolpar och efter ca en kilometer viker gula leden av och tar dig tillbaka till Informationstavlan vid Ursten.

Svårighetsgrad:

 

Medel till Svår
Delar av leden följer mindre skogsvägar, stigar och grusvägar. I Urstens stiftreservat går leden på smala stigar i kuperad terräng. Vid blöt väderlek, samt under vår och höst och vinter kan stövlar eller kängor vara bra främst i området kring ursten, där den lilla sjön under våren kan svämma över sina breddar och spången som följer längs sjön en kortare sträcka.

Start och mål:

 

Vid Fåglaviks kapell finns en bra parkeringsplats. Här finns en karta uppsatt som visar vandringsleden. 

Strax efter Elisabeth Hesselblads födelsehus, "Dockskåpet", står en äldre skylt med benämningen vandringsled. Här finns också möjlighet att parkera bil och påbörja vandringen.

Parkering finns också anordnad vid Stiftreservatet Ursten . Sväng vänster mot Kinntorp i slutet av samhället vid vägskylt. Följ en mindre väg ca 1,5 km, sväng höger och kör till vägslutet. Obs! denna väg är i mindre bra skick och relativt hög kant i mitten av vägen.
Stiftsreservat Ursten i Skara stift är ca 5,7 ha.

Hitta hit:

Från väg 181 mellan Herrljunga och Floby tag av vid avfart mot Fåglavik, åk ca 3,5 km.
Från Vedum, åk mot Herrljunga, när du kommer till Bitterna tag vänster vid avfart mot Fåglavik.

 

Karta:

Här kan ni ladda ned en  broschyrPDF över Urstensleden att ta med på promenaden.
Vandringledskarta Urstensleden
Ladda ned Stiftreservatets folderPDF.

Karta för utskrift/nedladdning

Kontaktinformation

Urstensleden - Fåglaviks hembygdsförening

Björnslättsvägen - Fåglavikskapell

524 92 Fåglavik, Herrljunga


Telefon: +46 0513 10390


E-post: arne.gerty@telia.com

Hemsida: Till hemsida