({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: B. S

Eriksbergs nya kyrka
Eriksberg, Herrljunga

En ståtlig kyrka i nygotisk stil i Eriksbergs socken

Eriksbergs nya kyrka ligger på en höjd i Eriksberg och byggdes under 1800-talet

Eriksbergs nya kyrka

Eriksbergs nya kyrka byggdes i nygotisk stil i granit och invigdes 1884/85 efter ritningar av arkitekt Helgo Zettervall.
Altartavlan i Eriksbergs kyrka består av en målning av Sven Linderoth från 1901 och visar Kristus med evangelisterna. Dopfunten är från 1100-talet och har flyttats över från den gamla kyrkan. 

Stenkyrkan består av ett långhus med smalare femsidigt kor i sydost och ett kyrktorn i nordväst som innan det avkortades var 50 meter högt. Insidan har slätputsade marmorerade väggar och öppen takstol, mittgången är belagd med kalksten. Kyrkan har en nästan oförändrad interiör sedan invigningen 1885.

Den nya kyrkan var emellertid svår att värma upp vintertid varför man redan under början av 1900-talet återigen tog Eriksbergs gamla kyrka i bruk under vintertid. Från 1978 blev den gamla kyrkan åter församlingskyrka. Kyrkan renoverades 1995, och idag anordnas här oftast större sammankomster  såsom t.ex. konserter, konfirmationer, skolavslutningar och bröllop.  

Torparsonen Johan Östergren

Eriksbergs socken fick denna kyrka av  torparsonen Johan Östergren.
År 1835 var Johan 15 år gammal och begav sig till Nyköping, han ägde inget mer än en vandringsstav och 75 öre. Han blev lärling vid en garveriverkstad under sex år.

Efter några år i Stockholm blev Johan rik på skinnhandel.
Johan fick inga barn så när han dog 1872 testamenterade han pengar till Eriksberg 100 000 kr, som skulle användas till en ny kyrka. Hans systrar överklagade dock testamentet och segrade, men skänkte ändå 40 000 kr till bygget av en ny kyrka i Eriksberg. 

Både nya och gamla kyrkan används idag för sammankomster.
Läs gärna mer på Svenska kyrkans hemsida om Kyrkor i Herrljunga pastorat.

Bilden visar Kyrkan från söder. Tryck efter teckning av Ernst Wennerblad 1891.
Upphovsrätt foto: Utgången se bild i länken. 
Svenska Riksantikvarieämbetet

Kontaktinformation

Eriksbergs nya kyrka

Eriksberg

52493 Herrljunga


Telefon: +46 0513 20100


Hemsida: Till hemsida