({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinna vid tält i Bohuslän

Fotograf: Lukasz Warzecha

Tälta i Kosterhavets nationalpark

Naturen i Kosterhavets nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

 

Tältning

För att undvika att djur- och växtlivet störs och ge dig som besökare en fin upplevelse i Kosterhavets nationalpark finns det vissa bestämmelser om vad man får göra, och vad man inte får göra.

OBS! I Kosterhavets nationalpark får man tälta högst två dygn på samma plats. 
Det finns dock undantag.

  • På Tenholmarna, Burholmen, Bockholmen och Store Bror får man inte tälta mellan kl. 10-18 under perioden 1 juli – 15 augusti.
  • På Syd- och Nordkoster får man bara tälta på anordnad tältplats som ligger på Nordkoster, Lyths camping & stugor (måste förboka tältplats i god tid). I de angränsande naturreservaten Norra Långön, Saltö och Västra Rossö är inte tältning tillåten. 
  • I säl- och fågelskyddsområden, zon C, är det förbjudet att gå iland på öar och skär och vistas närmare öar och skär än 100 meter, med undantag för markerade passager. Sälskyddsområden gäller 15 maj - 15 juli. Fågelskyddsområden gäller: Mörholmen 1 april - 15 juli, Store Snart och Käbblingarna/Lerskär 1 april - 31 juli, samt Torgrimmen 1 april - 15 augusti.

Nationalparksregler och Allemansrätten

Tänk på att Allemansrätten gäller inte fullt ut i nationalparkerna och naturreservat utan det finns särskilda regler.. Läs mer om föreskrifter som gäller i nationalparken.

Ladda gärna ner nationalparksfolder med översiktskarta och bra information om nationalparken.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller badar och eldar. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter när du vistas i vår skärgård. 

Grillplatser och elda

Man får inte göra upp eld annat än på anvisade eller iordningställda platser i nationalparksområdet så länge det inte råder eldningsförbud.

Du får ta med egen ved och undvik använda engångsgrillar i nationalparken!

På Kosteröarna finns det iordningställda grillplatser, en vid Kilesand på Sydkoster och Siletången vid Basteviken, Nordkoster. Ladda ner reservatskarta.

På Rossö finns två grillplatser, på naturreservatet Kockholmen och en norr om sandstranden vid reservatsparkeringen, ute på Öuddarna. Se reservatskarta för mer information.  

Eldningsförbud? Det utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen. Oftast hittar du information på deras webbplatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har brandriskprognoser och annan information på sin webbplats.

Toaletter och sopmaja

Toaletter hittar man bland annat vid entréerna till nationalparken och vid de stora bryggorna på Kosteröarna.

Ute i kosterhavets skärgård finns torrdass på Arholmen, Bissen, Jutholmen, Saltö, Kockholmen och vid reservatsparkeringen, Saltholmen, Tjälleskär och Ursholmen samt Väderöarna.

Sopmajor hittar du på Arholmen, Jutholmen, Tjälleskär och Ursholmen. 

På sidan Hållbar skärgård hittar du karta (google maps) där hittar du bland annat utmärkta platser med toaletter och sopmajor samt rekomenderade rastplatser.  

Proviantering

Är du ute i Kosterhavets skärgård och behöver proviantera så kan det göras på Kosteröarna, Rossö och Resö. 
Kajakcenter Nautopp i Grebbestad har en butik om du har glömt något eller behöver uppgradera något i din personliga utrustning när du är ute och paddlar kajak.

Kontakt

För mer information kontakta Kosterhavets nationalpark

Naturum Kosterhavet

Tips!