({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: NICLAS SILVERSTRAND

Epokresan – I geologins fotspår på Kinnekulle

Kort historik
Kinnekulle är ett starkt besöksmålskluster med bland annat såväl historiskt betydelsefulla platser som unik natur och inte minst konsthantverk. Men mängden olika besöksmål skapar också viss förvirring och det väl använda uttrycket ”att inte se skogen för alla träd” kommer väl till pass när besökaren inte förstår varför man ska besöka Kinnekulle för att informationen ger så spridda budskap. Genom en workshop med aktörer såväl som föreningar som är aktiva på Kinnekulle framkom en efterfrågan på en guide som samlar ihop de olika besöksmålen på berget i en guide med ett gemensamt tema. Med det i åtanke föddes projektidén som sedermera blev Epokresan – i geologins fotspår på Kinnekulle.

Om projektet
Ambitionen med projektet är att skapa en tematiserad rundresa vilket gör det enklare för besökaren att ta sig runt och upptäcka fler besöksmål på Kinnekulle, förenklingen gäller också de verksamma aktörerna på Kinnekulle när de ska rekommendera sina besökare vidare. I projektet kommer en rundresa att skapas på Kinnekulle utifrån 7 identifierade epoker som alla härrör till Kinnekulles unika geologi som är det som sammanför de olika besöksmålen. Besöksmålen synliggörs genom skyltning samt både en tryckt och en digital guide. Vidare så investeras i en utställning i tornrummen i Husaby kyrka (i samverkan med Götene Pastorat) samt kulturevenemang och guidningar. Projektet startades upp under försommaren 2017 och alla insatser avslutas under samma period 2020. 

Projektledare
Elin Sjöstedt
elin.sjostedt@lackokinnekulle.se
0510-200 78

Kållandsö 2.0 – Något för alla året runt

Kort historik
Kållandsö är Vänerns näst största ö, belägen drygt en mil utanför Lidköping. Ön ligger i vackra Ekens skärgård i södra Vänern som totalt består av cirka 120 öar. Ön är rik på vacker natur, kultur och historia. Det finns flera restauranger och caféer samt gästhamnar och boenden samt aktiviteter men mycket är småskaligt med tanke på de möjligheter som finns och företag som därmed skulle kunna finnas. Många besökare kommer till Kållandsö för att besöka Läckö Slott som är ett stort besöksmål men Destination Läckö-Kinnekulle AB har tillsammans med aktörer på ön ambitionen att fler ska upptäcka mer av det som finns på ön och därmed stanna kvar längre.

Om projektet
Projektansökan tar sin utgångspunkt i affärsutveckling och knyter an till ett tidigare Leaderprojekt på ön, därav namnet Kållandsö 2.0. Då skapades den grund inom besöksnäring som man nu vill bygga vidare på. Innehållet i ansökan är format efter aktörer på Kållandsö som utgått dels ifrån sin egen men också besökares efterfrågan. Arbetet med projektet kommer att startas upp under hösten 2017 och förutom nätverksträffar och kompetensutveckling ingår att skapa en ordentlig guide för ön som även ska finnas som en digital lösning tillsammans med en karta som förutom vandrings- och cykelleder också märket ut leder för kajak och långfärdsskridsko. Nämnda led för kajak och långfärdsskridsko kommer att skapas i projektet tillsammans med förbättringar och sammanlänkande av befintliga cykelleder. De befintliga vandringslederna ska också kompletteras med skyltning som berättar om historiska händelser kopplade till platserna för att ge ytterligare värde samt med skattjakter för barn för att tilltala en ytterligare målgrupp. Projektet ska också utreda möjligheten att utveckla fisketurismen på ön. Slutligen kommer evenemang med koppling till cykling och kajak skapas samtidigt som Skärgårdsfesten ska fortsätta vidareutvecklas. Projektet startade 2017 och avslutades 2020 med mycket lyckat resultat. 

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-274 06