({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Lisa Göthberg

Historisk vandring längs Gotaleden, Aspenäs Herrgård

Aspenäs herrgård anlades under 1500-talets andra hälft av Brynte Birgersson Lillie. Han hade utfört stora tjänster för bland annat Gustav Vasa och i gengäld fått den mark vid Aspenäs som kronan tidigare tagit i beslag från katolska kyrkan.

Ett övergivet munkkloster lär ha legat på den plats där senare herrgården uppfördes. Aspenäs var i familjen Lillies ägo till år 1730 och under deras tid på Aspenäs hörde större delen av Lerums socken till egendomen.

Den herrgårdsbyggnad som finns på Aspenäs idag byggdes omkring 1820 av köpmannen Johan Jacob von Holten. Inom kort tillkom även ett brännvinsbränneri, ett mälteri, en kvarn och flertalet torp. I samband med att egendomen såldes 1894 till Arthur Seaton inleddes Aspenäs verkliga glansperiod. Seaton bytte ut hela maskinparken, likaså boskapsuppsättningen där djur med de finaste stamtavlorna inköptes.

Klimatet vid Aspenäs var gynnsamt för odling, vilket ledde till att en trädgårdsanläggning med ovanliga exotiska träd och buskar skapades. Här fanns frukter som aprikoser, persikor, fikon, ryska isäpplen och svarta mullbär.

Varje år anordnade Seaton en stor skördefest för de anställda. Han bjöd då alla på grogg och visade bilder från året som gått. Det var dans på logen med spelemän och mellan torparna anordnades tävlingar, t ex om vem som skördat den största potatisen.

Fru Seaton delade ut priser, iförd handskar mot sin bacillskräck och det skickades upp varmluftsballonger mot himlen. Arthur Seaton gick bort 1912 och efter stora ekonomiska bekymmer såldes Aspenäs år 1927 av hans änka. Statare och torpare sades upp och på de avstyckade ägorna växte under främst 1930-talet Aspenäs villastad fram.

Herrgården såldes separat år 1930 till major Telander. Han donerade senare herrgården till Lerums kommun med kravet att Lerum skulle ha ett borgerligt styre. Aspenäs herrgård blev senare kursgård.