({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lerums kommun

Flodaleden
Lerum - Floda

Snabbfakta

Längd: 10 kilometer

Svårighetsgrad: Delvis lätt terräng utmed mindre grusvägar och utmed några skogsvägar. Skogsstigarna är till största delen jämna och lätta att vandra. Två höjdpartier passeras som bland annat ger fin utsikt över landskapet.

Tid: cirka 1 timma och 45 min

Kollektivtrafik: Härskogen har ingen kollektivtrafik. Förbi Berghultskolan i Floda har Västtrafik busstrafik (nr 531).  

 

Härskogsområdet är en del av den gröna kil som startar i Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som Riksintresse för friluftsliv.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats eller vid Berghultskolan i Floda. Beskrivningen utgår ifrån start vid Härskogen.

Leden är delvis lättgången utmed mindre grusvägar och utmed några skogsvägar. Skogsstigarna är till största delen jämna och lätta att vandra. Två höjdpartier passeras som bland annat ger fin utsikt över landskapet.

Första delen av leden är grusad och lättgången. Tåskogatjärn som passeras är en typisk skogstjärn. Vid resterna av torpet Hägnan viker leden österut mot Lilla Härsjön. På norra sidan av Lilla Härsjön passerar leden Härsjönäs och Skogatorp.

Sedan blir det några 100 m på grusväg norrut innan leden åter viker av österut. Ledstigen letar sig uppför, passerar en kraftledning och följer sedan nästa kraftledning norrut mot en fin rastplats med utsikt över Porstjärn. Sedan bär det av nedför mot Porstjärns myrkanter. Man passerar en gammal vinterväg.

Strax innan man når den lilla byn Grönhult kan en avstickare till betesmarken vid Stensjöås vara intressant. Efter Grönhult blir en stunds vandring på grusväg. Strax innan man återigen ser kraftledningarna viker leden av från vägen in mot den gamla torpplatsen Skärbäck.

Leden följer nu en liten stig och man passerar torpet Fåglemosse.

Snart letar sig leden ut mot kraftledningsgatan och den privata travbanan som leden följer några 100 m. Sedan blir det skogsstig ända till Floda. Vissa delar av detta ledavsnitt kan vid regniga perioder vara blöta. Cirka 1 km innan man når fram till Berghultskolan kommer leden ut på den gamla Högsboholmsvägen. Vid Berghultskolan har leden sin slutpunkt eller startplats.

Allemansrätt

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta  ansvar för djur- och växtliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Tänk på att inte störa eller förstöra

  • Elda bara på de iordningställda eldplatserna. När det är torrt kan det vara eldningsförbud.
  • Det är tillåtet att cykla men cyklandet får inte skada naturen. Cykla inte när det är blött i markerna.
  • Ta med ditt skräp hem. Att skräpa ned är förbjudet.
  • Du får inte bryta grenar från levande träd och buskar.
  • Motorfordon är enligt lag förbjudet att köra i naturen.
  • Undvik att vara i naturen första älgjaktsveckan i oktober.
  • För fiske måste du ha giltigt fiskekort.

Kartor: