({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lerums kommun

Härskogsleden
Lerum

Snabbfakta

Längd: 6 kilometer


Svårighetsgrad: Medelterräng, svår på sina ställen.


Tid: Cirka en timma.


Övrigt: Gratis parkering både vid Härskogen och Stamsjön

 


Härskogsområdet är en del av den gröna kil som startar i Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som Riksintresse för friluftsliv.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats.

Första delen av leden är grusad och lättgången. Tågskogatjärn som passeras är en typisk skogstjärn. Vid resterna av torpet Hägnan viker leden av västerut mot Stora Härsjön där leden följer en strandväg och en liten sträcka på Härskogsvägen.

Sedan blir det skogsstig igen. Vid sydändan av Vällsjön finns en fördämning för vattenreglering. Efter passagen av kraftledningen följer leden skötselvägen fram till Kullsjön. Från Kullsjön till L. Stamsjön går leden på stigar i skogslandskapet.

Landskapet är en blandning öppen och tätskog, löv- och barrskog och samt både nya och gamla hyggen. Vid passagen av bäcken från Stora Långentjärn hittar du rester från en kvarndamm.

Vid målet finns L. Stamsjöns fina badplats. Utefter leden finns inga iordningsställda rastplatser.

Kontaktinformation


Telefon: +46