({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman

Lilla Härsjörundan
Lerum, Härskogen

9 kilometer

Lilla Härsjörundan är sedan hösten 2015 tillgängliggjord genom att stigarna genom skogsmark är grusade och övriga delar av leden går på grusväg viket gör den bland annat barnvagnsvänlig.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats och följer till början elljuspåret 700 meter. Leden viker av från elljuspåret mot Härskogsvägen. Vildmarksleden går nu parallellt med Lilla Härsjörundan i nästan 2 kilometer. Se upp när du passerar Härskogsvägen som är starkt trafikerad.


Leden slingrar sig genom ganska öppen skog fram till sjön Blommans sydvästspets. På flera platser när du går söder om Blomman ser du den blå ytan. När leden passerar en skogsbilväg viker Vildmarksleden av mot Hindås. Efter cirka 500 meter från skogsbilvägen passerar leden den lilla vackra Blommatjärn.

Vid Blommaskog når leden ett gammalt odlingslandskap. Från Blommaskog följer leden en grusväg, Vällsjövägen, norrut. Vällsjövägen går i kanten av Lilla Härsjöns östsida. Vid sjöns nordöstra hörn viker leden västerut. Härifrån går leden parallellt med Flodaleden till Härskogen. Strax efter du vikit av passerar du det gamla torpet Skogatorp. Leden följer nu på en skogsbilväg och når efter cirka 800 meter en grusväg som du följer fram till Härsjönäs.

Från Härsjönäs är leden grusad, passerar mellan två av höjderna i området mellan Härsjöarna,
förbi torpresterna Hägnan och Tåskogatjärn innan målet vid Härskogens parkering nås. Delar av sista
sträckan är gemensam med flera andra vandringsleder i Härskogsområdet.

Kollektivtrafik

Det finns ingen kollektivtrafik till Härskogen.

Allemansrätt

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för djur- och växtliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Tänk på att inte störa eller förstöra.


• Elda bara på de iordningställda eldplatserna. När det är torrt kan det vara eldningsförbud.
• Det är tillåtet att cykla men cyklandet får inte skada naturen. Cykla inte när det är blött i markerna.
• Ta med ditt skräp hem. Att skräpa ned är förbjudet.
• Du får inte bryta grenar från levande träd och buskar.
• Motorfordon är enligt lag förbjudet att köra i naturen.
• Undvik att vara i naturen första älgjaktsveckan i oktober.
• För fiske måste du ha giltigt fiskekort.