({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Östad Hembygdsförening
Sjövik - Östad

Östadbygden i ord, bild och föremål

Föreningen främjar och vårdar hembygdens kulturarv. Dokumenterar intressanta föremål, handlingar och skeenden. Medverkar till vård och bevarande av fornminnen m.m. och arrangerar ett antal publika sammankomster per år med bildvisningar och föredrag.

Hembygdsföreningen är en skatt av berättelser! Samlade bilder från Anten i norr till Bergum i söder visar på en levande bygd genom flera sekel med rörelse i trakten såsom Gästgiveriet Rydbom, Posten Foglaryd,  Foglaryd och Ericsson såg, Cykelverkstad, elektriker, plåtslagare, taxirörelse m.m

Jordbruket var den styrande faktorn till att folket i byn kunde satsa på hantverksjobb som smed, mjölnare, skräddare, snickare, mejeri, sågverk m.m Hagströms lanthandel startade 1905 och hade det mesta som man behövde på den tiden, så sent som 1993 revs det gamla magasinet och ett nytt byggdes ut med källare. Även i dag handlar byborna i lanthandeln. Brandstationen övertogs av frivilliga bönder som skötte detta jobb frivilligt för annars skulle den läggas ned. Även fisket i sjön Mjörn var av betydelse. Telefonväxeln i Östad by sköttes av 3 personer. År 1900 invigdes järnvägen som fick stor betydelse för bygden. Vid skidföre i skogarna, kunde flera hundratal ta tåget från Göteborg till Sjövik station och få frisk luft. Även gods till utlandet med järnväg förekom.

Här får du mer information om Östads hembygdsförening, där Thomas Svensson, född och uppvuxen i Östad berättar mer 

Engagerad i hembygdsförening - årets Sjövikare

Han värnar om det gamla, men arbetar också för ortens utveckling i samtiden. Utmärkelsen Årets sjövikare 2019 går till Thomas Svensson, som uppmärksammades på lördagens torgfest. Genom sitt foto- och historieintresse har han bidragit med kunskap och bildmaterial via sin hemsida Ostad.se, Östad hembygdsförening och diverse studiecirklar. Och via nätverket #Sjövik 2020 har han bland annat varit en drivande kraft i arbetet med ortens migrationsboenden.

Östads historiska rundor 

Under hösten 2019 intensifieras arbetet med de historiska rundorna, två tillantalet som kommer sättas upp i och kring bygden. Det är hembygdsföreningen i samarbete med Näringsliv & Turism på Lerums kommun som arbetar fram turerna och beräknas invigas under 2021. 

Kontaktinformation

Östad Hembygdsförening

Oxelvägen 10

44345 Sjövik


Telefon: +46 302 430 74


E-post: Skicka E-post

Hemsida: hembygd.se/ostad/about