({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lerums kommun

Tidernas Tollered
Tollered

Bruksorten Tollered 

Det var 1832 som Peter Wilhelm Berg anlade ett av Sveriges första bomullsspinnerier på Nääs slotts område, idag också kallat Nääs Fabriker, då även samhället Tollered växte upp i anslutning till industrin. Folket som arbetade i spinneriet behövde ha nära till arbetsplatsen, och Tollered växte fram endast några hundra meter från fabriken och sjön Sävelången. Brukssamhället är idag ett av Sveriges bäst bevarade med en löst grupperad bostads- och industribebyggelse som byggts ut i två etapper, 1833-1845 samt 1870-1940.

Historiska skyltar och mysiga vandringsstråk

Trots motorvägens framkomst som delar Nääs Fabriker och kulturorten Tollered, finns en trivsam och påtaglig helhetskänsla. Något som man velat tydliggöra och lyfta fram för såväl lokalinvånare som besökare. Många av husen i Tollered är mycket välbevarade och speglar på ett tydligt sätt sin tillkomsttid och sitt ursprung som kvarn, arbetarbostad, tjänstemannabostad, affär, post eller fabriksbyggnad. Åren 2011-2013 pågick leaderprojektet "Tidernas Tollered" som syftade till att tillgängliggöra den lokala historian och stärka den kulturella positionen i samhället. Projektet mynnade ut i 94 historiska skyltar som är utplacerade på alla hus från tiden där det var fullt fart på Nääs fabriker. Dessutom jobbade man fram uppmärkta vandringsstråk, satsade på en upprustning av kulturbebyggelsen, skapade fler kulturevenemang och mycket mer. 

 

 

Idag finns här ett brett utbud av företagare som bedriver verksamheter inne i de mysiga industrilokalerna. Ta dig hit för en tur och gå en vandring genom bruksorten på egen hand, eller träffa en lokal guide boende i orten. 

Kontakt till guide - Markus Eriksson på Peanuts byrå

Vill du veta mer om hur platsen arbetar med attraktion och samverkan finns Facebook-gruppen "Team Tollered" vars uppdrag är att göra Tollered till en ännu bättre plats att bo, leva och bedriva verksamhet i. 

Läs mer om Tollereds samverkansförening