({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Pexels

Fisket i Säveån och Sävelången

Sävelången erbjuder ett bra och lättillgängligt fiske, främst gädda och abborre men även lite gös. Säveån är ett av södra Sveriges mest intressanta fiskevatten för flugfiske. Tänk på att ta hänsyn till allemansrätten vid fiske och ta med dig ditt skräp hem igen.

Sävelången 

I Sävelången kan man fiska från någon av sjöns iordningsställda fiskebryggor eller åka ut med båt och få upp många olika sorters fiskar. De fiskar som finns och kan fiskas är främst gädda och abborre. Men även gös, öring, lake, brax, mört och nors. Ål förekommer men är numera förbjudet att fiska.

Sävelången är en långsträckt och djup sjö med bra vattenkvalitet och ligger i Säveåns vattensystem. Bra fiskeställen från land är att fiska vid T-bryggan i Floda och bryggan vid Nääs Bro, samt Håvaredsviken. Dessutom finns det möjlighet att fiska från naturliga strandfiskeplatser på många ställen utmed sjön. Har du med dig båten är bästa stället att sjösätta denna vid Byggnadsvård Nääs parkering, där iläggningsplats i betong finns. Det krävs fiskekort för att fiska i sjön.

Det finns två olika fiskekort som gäller för fiske i Sävelången: 

  • Sävelångskortet som gäller i Sävelången och Lillelången finns som årskort och kostar 120 kronor för ett kalenderår. 
  • Gula Kortet, som gäller i ett femtiotal sjöar i Göteborgsområdet, inklusive Sävelången. Det finns som årskort och kostar då 400kronor för ett år. Gula kortet finns också vecko- och dygnsalternativ och kostar då 100kronor för en veckan och 50kronor för ett dygn.

Barn upp till 16 år fiskar gratis med bägge korten. Tänk på att ta hänsyn till allemansrätten vid fiske och ta med dig ditt eget skräp hem igen 

 fiskekort.se

Fiskekort för enbart Sävelången säljs på Kom In på Bagges Torg i Lerum.

Håll dig ajour med gällande fiskeregler, då dessa kan variera år från år. Dessa hittar du hos Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund  

Säveån

Är ett av södra Sveriges mest intressanta fiskevatten. Det är en pärla för alla som gillar flugfiske, vissa hävdar att man får nog åka norr om Dalälven för att finna ett lika fint fiskevatten. På sträckan mellan Hedefors och Floda, dvs inom fiskevårdsområdet finns en genuin stationär öringstam, vilken tyvärr under senare tid minskat i storlek. Fiskesträckorna ligger till största delen inom Säveåns naturreservat.

Floda och Stenkullens sportfiskeföreningar är faddrar för fiskevårdssträckan och bedriver tillsyn och fiskevård tillsammans med fiskevårdsområdet; Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening. Förhoppningen är att inom några år snart få upp den berömda Säveålaxen till Floda, som numera tyvärr stoppas av Hillefors kraftverk där det inte finns någon fiskväg.

Fiskeperiod i Säveån är 15 maj - 31 augusti 

Fiskekort och regler i Säveån

Observera att när vattentemperaturen i ån blir hög så sjunker även syrehalten i vattnet. Detta påverkar öringen genom att de får mjölksyrapåslag när man drillar fisken och de får stora problem att återhämta sig. Varför det vid alltför varma temperaturer i ån, tas beslut om att stänga fisket.

Tänk på att Säveån är ett naturskyddsområde, alltså är det förbjudet att tälta, göra upp eld, plocka växter eller bryta kvistar. Säveån har ett rikt fågelliv, anpassa ditt fiske därefter och stör så lite som möjligt. 

Vintertid

Sjön Sävelången är mycket lurig vintertid eftersom vattnet är strömsatt på många ställen och vakar bildas lätt. I håvaredviken lägger sig dock isen tidigt och där kan abborre pimplas.

Kuriosa

Under en fisketävling i Sävelången 2013 krokades en "monstergädda" på hela 17,6 kilo, vilket är den största gädda som fångats i Göteborgsregionen.

Sävelången är också känd för sina stora "norsabborrar", det vill säga en abborre som livnär sig på norsen som i början av maj leker i Norsesund.