({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Designer: Hannu Sarenström

- På min Växtrumsplats ha vi tagit avstamp i 1800-talets atmosfär och fört in dåtidens trädgårdsideal till dagens lust för odling och rekreation. En ljuv balansgång mellan natur och kultur, där perenner i olika grupperingar ersätter naturens ängar. Tuktade häckar och friväxande buskage ramar in platsen och ger kontrast till den mjuka lummigheten.

Hannu är en fritänkare i trädgårdsvärlden. Han ser trädgården som en fristad utan regler, där njutningen kan frodas. Hannu bor på Kinnekulle i Västergötland. Där har han skapat en trädgård med en enastående växtsamling. Hannu har skrivit flera trädgårdsböcker och artiklar, och efter sin medverkan i teveprogram som Gröna rum och Trädgårdskampen är han flitigt anlitad, välkänd och älskad av många.

Hannus växtrumsplats heter Aluddensgläntan och skapades under premiäråret 2015.

Relaterade sidor