({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Fem personer står framför en av trädgårdarna.

Fotograf: Mattias Jansson

Växtrum – en unik plattform för samhällsutveckling

Så här får Växtrum Lerum att växa.

Genom Växtrum har Lerums kommun skapat ett unikt sätt att utveckla kommunen i en hållbar riktning. Startåret 2015 verkställdes våra två första Växtrum. Under följande fyra år skapades två nya per år, så att vi 2019 kunde inviga vårt tionde. Alla signerade ledande trädgårdsprofiler.

Att värna grönblåa miljöer och natur, i förtätning av samhället är ett av Växtrums fokus och mål. Växtrum är en verksamhet som inte uppstår för att sedan tas bort, utan är en investering och en gemensam angelägenhet som varar och växer över tid. Det i sin grund är hållbart. Men även genomförandet av Växtrum med finansiering i en kombination av kommunala medel och tillskott från lokalt förankrade partnerföretag är viktig. Tanken är att varaktig samhällsutveckling ska göras i samarbete, och att vi som kommun på det här sättet skapar unika och positiva samarbetsytor med vårt viktiga näringsliv. Arbetet med att etablera och sköta våra Växtrum görs huvudsakligen genom volontärarbete. Sedan starten har flera hundra volontärer lagt över 10 000 timmars arbete. Årligen är 20–30 volontärer engagerade. Växtrum erbjuder meningsfull sysselsättning, positivt och konkret medskapande, bryter ensamhet, ger ökad trivsel i närmiljön och skapar nya sociala band. Att gemensamt utveckla och vårda, skapar samhörighet mellan människor och stärker både självkänsla och vi-känsla. Växtrum bygger på hållbarhet i tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk och bidrar till att nå många av kommunens mål i enlighet med FN:s globala mål i Agenda 2030. Välkommen till Lerum och Växtrum.

 

På bild från vänster ser du:

Iris Grabe, Trädgårdsmästare

Mattias Christenson, Projektledare/Marknadsansvarig

Gull-Britt Eide, Kommundirektör

Viktor Lundblad, Kommunstyrelsens ordförande

Sylvia Dahlén, Projektledare