({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
En kvinna och en man sjunger framför ett av Lerums Växtrum.

Move together - 2023

Växtrums nioende år har fått temat Move together.

Rörelse, hälsa och samarbete sätts i fokus. Dels genom att vi slår ett
slag för att gå, jogga eller springa vår 3,6 km långa Växtrumsslinga
utefter Säveån. Men dessutom vill vi tillsammans utforska
och lära oss nya sätt att utveckla samhället hållbart i en
tid av förtätning av städer. Mitt i centrala Lerum anläggs nu
ett elfte Växtrum, Kraftfältet helt odlat i natursand, för att
utforska möjligheten kring klimatsmartare grönytor som är
tåligare, mer lättskötta och som inte kräver stödbevattning.