({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Ginkoträd, Hällekis Trädgård

Fotograf: Monika Manowska

Hållbara samarbeten

Att knyta samarbete med intressanta företag är en viktig del i Växtrum. Flera företag deltar i utvecklingen av Växtrum i Lerum, både ekonomiskt, med materialbidrag, i gemensamma aktiviteter för besökare och genom att utbyta idéer av hållbarhetsarbete med varandra och med Lerums kommun.

Vill du bli partner till Växtrum? Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer om vilka möjligheter Växtrum erbjuder för ditt företag.

Lerums kommun - ägare av evenemanget

Lerums kommun är initiativtagare och ägare av evenemanget som startade år 2015. Tillsammans med våra designers, kommuninvånare och partners ha vi skapat tio unika växtrumsplatser längs med Säveåpromenaden i Lerum. I Växtrum har Lerums kommun en unik plattform där många av kommunens mål kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet synliggörs och blir verkstad.

Sparbanksstiftelsen Alingsås – huvudpartner

Sparbanken Alingsås arbetar via sin ägarstiftelse på olika sätt för att främja samhällsutveckling i de kommuner där banken har kontor. Med sikte på att bli ett profilerande evenemang i Lerum, som engagerar många, passar Växtrum väl in bland Sparbankens satsningar. ”Det är tydligt att det är sådant här vi ska sponsra. Vi ska jobba med mötesplatser där människor faktiskt träffas. Vi sitter mycket bakom skärmar och surfplattor idag. Det här kan göra att folk faktiskt möter varandra. Det här bygger också Lerums och vårt eget varumärke, säger Anders Samuelsson från Sparbanksstiftelsen Alingsås. Projekt som stimulerar utbildning, boende och sysselsättning bland ungdomar, mötesplatser och infrastruktur är samhällsutveckling som Sparbanksstiftelsen kan medverka i. Växtrum med sina många delar fyller flera kriterier. Tillsammans skapar trädgårdsintresserade invånare platser som alla kan träffas och njuta av. ”Det är viktigt för varje kommun att ha mötesplatser och ha eldsjälar som driver evenemang.”

Universeum – partner

Universeum är ny partner till Växtrum 2020. Universeum är ett vetenskapscentrum med stort fokus på hållbarhet och kunskap. I samarbetet med Växtrum och Växtrum Earth square meter ligger stort fokus på att sprida kunskap och inspiration till barn och unga. Tillsammans med Växtrum och konceptet Earth square meter tar Universeum fram utbildningsmaterial, i linje med läroplanen, som pedagoger kan använda.

Ica Kvantum Lerum – partner

Owe Krook driver Ica Kvantum i Lerum och har en växande blomstermarknad i sin butik. Tillsammans med sin leverantör av växter Blomab är han partner i Växtrum. "Det är ett väldigt trevligt initiativ från kommunen och då vill vi gärna vara med och kunna bidra, med bland annat växtmaterial. Till stor del är växterna lokalt odlade. Owe arbetar hela tiden för att hitta lokala leverantörer så långt det är möjligt. "Att skapa ett naturligt gångstråk längs vår å genom Lerum, som mynnar i Aspen och kunna göra det till ett utflyktsmål skulle vara fantastiskt. Gärna kopplat till vackra blomsterarrangemang. Det är kul att vara med och bidra när det händer något i kommunen".

Jutabo – partner​

Jutabo är ett bostadsutvecklingsföretag med hållbarhet och långsiktighet i fokus och med ett stort engagemang i lokalsamhället. Jutabo är ny partner från 2020. "Vi är visserligen verksamma i hela Göteborgsregionen, men vi är och förblir ett Lerumsföretag, säger Jutabos VD Sven Henriksson. Därför känns det bra att få vara med att stödja ett så unikt hållbarhetsprojekt här på hemmaplan."

PEAB asfalt – partner

PEAB asfalt är med i Växtrum som materialpartner kring förberedande markarbeten och ytstrukturer på platserna. Med sakkunskap och stort engagemang bidrar PEAB med delar i arbetet som gör att vi kan säkerställa full framkomlighet utefter hela Växtrumsslingan.´

Lerum energi – partner

Sedan 2019 är Lerum Energi materialpartner till Växtrum. Genom Lerum Energis engagemang har vi bland annat kunnat påbörja arbetet med att ljussätta våra Växtrum. Ett bra plusvärde för alla besökare, då platserna både blir tryggare att vistas i och dessutom gör säsongen för våra Växtrum längre.

Rölunda Gård – partner

Rölunda gård har genom alla år varit materialpartner till Växtrum. Man har skänkt all jord till samtliga växtrumsplatser. Varje år håller också Rålunda Gård en jordskola där de lär ut hur vi alla kan arbeta med jorden vi har i vår närmiljö, ett viktigt och välkommet tillskott. Självklart är all jord på våra växtrumsplatser ekologisk.

Partners tidigare år

  • Oboya – 2015
  • Ernst Rosén 2015 – 2017
  • Aspen strand (Wallenstam, Skanska, HSB) 2015 och 2018