({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Årets volontärer 2024 på en gemensam gruppbild. Många människor står vända och ler mot kameran

Växtrumsvolontär 2024

Nu har ansökningstiden som volontär till Växtrum 2024 avslutats. Vi vill tacka för era intresseanmälningar och ert fantastiska engagemang. I år har vi haft ett stort söktryck. Eftersom vi strävar efter att ett deltagande i Växtrum ska vara både meningsfullt och roligt har vi i år satt en övre gräns på antal deltagare till 60 volontärer. Alla som ansökt efter att platserna blivit tillsatta finns med på en väntelista där ni i tur och ordning får plats vid eventuella återbud. Vi ser fram emot ett spännande rekordår i Växtrum i Lerum.

Årets växtrumstema - Ett hållbart matår

Nu startar det tionde året för Växtrum i Lerum. Under temat Ett hållbart matår, vill vi fokusera på ätbara växter som man kan odla själv. På en liten täppa, i en blomlåda eller i en kruka.  Självförsörjning och kunskap om närodlat känns mer aktuellt idag än på länge. Men också för att sprida glädjen över att se när det man sått bär frukt.

Sara Bäckmo är en av Sveriges största inspiratörer kring att odla ätbart. Sara har med stor entusiasm och pedagogik lockat hundratusentals svenskar att stoppa fingrarna i jorden. Nu kommer hon till Lerum för att som växtrumsdesigner 2024 inspirera och lära ut av sina odlings- och matkunskaper.

Deltagare 2024

Som deltagare i växtrum kommer du tillsammans med andra deltagare arbeta med våra elva fantastiska växtrumsplatser under ledning av växtrums trädgårdsmästare Iris. Du kommer också arbeta med årets tema att odla ätbart, tillsammans med Sara Bäckmo. Vi kommer att göra spännande odlingar och lära mer om hur vi kan bli mer självförsörjande på vad jorden kan ge oss. Under året kan du som deltagare också följa med på intressanta studiebesök och utflykter.

Du behöver inte vara duktig på att odla eller ha några förkunskaper, men du ska ha trädgårdsintresse och tycka om att arbeta med andra. Alla är med efter förmåga och möjlighet, och man ska ha tid för att vara med på ett antal av de arbetspass vi arrangerar under perioden mars - oktober. Vi har varierade arbetspass som ligger på olika tider och dagar för att det ska fungera för dig som har arbetstider att ta hänsyn till.

Är du en av de 60 första som anmält ditt intresse för att bli växtrumsvolontär 2024 så kommer du att bli kontaktad för en uttagning och kick-off som vi har under lördagen den 24 februari på Aludden Park och Restaurang i Lerum. Avsätt hela dagen för Växtrum. Under dagen får du berätta om dig, träffa Sara och oss som arbetar med Växtrum, höra mer om upplägg och vad vi kommer arbeta med i år.