({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Erland Pålsson

Bohusleden
Etapp 17

Borgmästarbruket - Kyrkoryr

Välkommen till Bohusledens 27 etapper som bjuder på totalt ca 34 mil av naturskön och omväxlande vandring genom Bohusläns vilda och vackra natur. Leden sträcker sig från Lindome i söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr.

En etapp som nästan enbart går på grusväg. Ganska kuperad, men annars lättvandrad. Det här är en ny etapp som blev till i och med en större omdragning av leden en bit norrut.

Etappstarten Borgmästarbruket ligger längs älven, strax innan Torp. Här finns resterna av den första industrialiseringen i Munkedal, med bland annat sågverk, kvarnar, smedja och bostäder. Det finns också en liten rastplats i närheten. 

Etappen fortsätter sedan förbi Torp och följer vattnet en bit innan leden går in i skogen vid basen av Lerbergsnäset. 

Snart passeras det geologiska naturreservatet Harska. I sluttningen ned mot Kärnsjön finns en källa och ett finns beläget vindskydd med utsikt över Harskabukten.

Etappen fortsätter sedan på mindre grusvägar fram till etappmålet vid Kyrkoryr.

Huvuddelen av sträckan följer mindre körvägar. Etappen är därför jämförelsevis mycket lättvandrad. Kanske ger det dig en större möjlighet att koppla av, hitta och ta till dig de natur- och kulturvärden, som du omger dig av och passerar.

Mindre tydliga är stensättningar och gravfält från forna dagar och påtagliga är idylliskt belägna och högst levande lantgårdarna.

Längd och svårighetsgrad: 11 kilometer medelsvår vandring

Underlag:
 mestadels grusväg

Tid: 3-4 tim

Läs mer om etapp 17 här.


Kontaktinformation

Västkuststiftelsen


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida