({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Munkedals Jernväg

Industrihistoriska platser

Industrihistoria i Munkedals kommun

Platser av betydelse för industrihistorien i Munkedals kommun.

Borgmästarebruket
På 1720-talet fanns från Kärnsjöns södra utlopp och nedåt omkring 32 sågverk. Ett av dem var Borgmästarebruket, vars synliga rester som minner om en 250 år lång industriepok fortfarande finns kvar.

Gamla Bruket
Redan på 1500-talet fanns det kvarnar och sågar längs med älven. Kvarnarna som uppförts på 1700-talet ersattes 1805 av nya sågar och kvarnar. Vid denna tid uppfördes också den så kallade sågarbostaden som fortfarande finns kvar. Med sitt höga branta tak ger sågarbostaden ett ålderdomligt intryck även om huset i övrigt genomgått en del förändringar.

Nedanför ligger ett gammalt välbevarat hus på dubbel bredd med fasad av faluröd locklist. Huset är den före detta spiksmedjan som uppfördes på 1820-talet. Här tillverkade man främst spik och olika föremål av svartsmide.

Under samma period som smedjan uppfördes fanns även vadmalsstamp, färgeri och brännvinsbränneri på bruksområdet. Färgeriet skulle senare tillverka kant- och skoband. Bränneriet avskaffades senare och blev sädesmagasin och smedjan omvandlades senare till gjuteri.

Strax intill spiksmedjan ligger före detta grindstugan, tidigare belägen vid ingången till bruket men i senare tid flyttad till nuvarande plats. 

Munkedals Jernväg
Välkommen till ett annorlunda utflyktsmål, den lilla smalspåriga Munkedals Jernväg. Här kan du uppleva en gammaldags tågresa på Bohusläns äldsta järnväg.