({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Erland Pålsson

Stenvalvsbroar
Runt om i Munkedals kommun

En del av historien

Valvbroar har används under mycket lång tid och byggdes i början av natursten. Under romarriket byggdes det många valvbroar och byggtekniken utvecklades.

En valvbro är uppbyggd av stenar som låser varandra tack vare tyngden. Valvbron är en mycket stabil och stadig bro och det finns många valvbroar som stått i mer än 2000 år och som fortfarande används.

I Munkedals kommun finns 14 dokumenterade stenvalvsbroar med ett - tre valv.
De sex största är:

  • Kaserna, Munkedal. Byggår 1929
  • Gamla stenbron, Munkedal. Byggår okänt
  • Kvistrumsbron, Munkedal. Byggår 1818
  • Klevabron, Munkedal. Byggår okänt
  • Hajum, Hedekas. Byggår okänt
  • Saltkällans stenvalvsbro (Kungsvägen). Byggår okänt. 
Kontaktinformation

Munkedals kommun


Telefon: +46 524 180 00


Hemsida: Till hemsida