({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Clara Sörnäs

Valbo Ryrs kyrka
Valbo Ryr

En bälghandske, yllesockar och en tennljusstake

I Valbo Ryr fanns en kyrka redan på medeltiden. Den låg på en udde i Viksjön och ersattes under 1700-talet med en liten träkyrka belägen något längre norrut.

Denna träkyrka ersattes i sin tur av den nuvarande kyrkan från 1902-1903, som uppfördes ca 200 m längre österut. Den gamla kyrkogården från 1700-tals kyrkan finns fortfarande kvar och ligger intill Ryrs säteri och platsen för 1700-tals kyrkan är utmärkt med en minnesten.

Det går en sägen om att man fann flera kistor under golvet när man rev den gamla kyrkan på 1700-talet. Sjutton av de kistorna undersöktes och liken i dessa var mycket välbehållna. I en av kistorna hittades en storvuxen man iförd bälghandske och yllesockar, där man kunde se tånaglarna sticka fram. Vid hans huvud stod en tennljusstake. Vem mannen var eller var han kom ifrån förtäljer inte historien.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, utbyggt kor, vidbyggd sakristia på långhusets sydsida och torn i norr. Exteriören är nygotisk, med spetsbågiga muröppningar och strävpelare. Den fasta inredningen är i huvudsak samtida med byggnadens uppförande.

Kontaktinformation


Telefon: +46