({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Regina Cederfeldt

Kanalfesten 2016

  • 19 jul, 2016
  • Sven Laurell

Dags igen att uppmärksamma hamn/kanalbygget i Grundsund. Den 23 juli gör vi det med en kanalfest, som innehåller servering, underhållning med musik, föredrag, tävlingar och kanalstafett.

Intresserad av programmet för Kanalfesten 2017? Håll utkik på www.skafto.nu  - mer info kommer!

Ute på redden utanför vågbrytaren låg det för 100 år sedan ett stort antal kuttrar. Det var kuttrar med namn  som Primrose, John Webb, John Morley,I Will, SperoMoonlight m flera.  Dom hade köpts in från England av fiskarna från Grundsund. Dom s.k sjöbåtarna hade bytts ut. Nu kunde man gå längre ut på Nordsjön för att fiska.  En del var fraktkuttrar. Väl hemma kunde dom inte gå in i den allt grundare hamnen. Det var en av orsakerna till att framsynta riksdagsmän och kommunalgubbar beslöt att Grundsund skulle få en ny hamn. 

Det var redan 1886 som en riksdagsman på Orust ansökte om pengar för undersökning av Grundsunds hamnområde. Han fick 650 kr. Året därpå gjordes undersökningen. På kommunalstämman 1892 var frågan om en muddring uppe i kommunalstämman men inget hände.  

1911 beslutade riksdagen om pengar till att bygga ut vissa hamnar i Sverige. Grundsund var en av dem. 1913 beviljades ett statligt bidrag på 650 000 kr . Förutsättningen var att mark närmast kanalen överlämnades till staten utan ersättning Tanken då var att ingen enskild person skulle äga mark kring hamnområdet. I stället utarrenderades marken till dom som hade behov av mark för sitt uppehälle. 

Det fanns två förslag på hamn.  

 

Det första gick ut på att utvidga hamnen västerut  och anlägga vågbrytare mellan Ösö holme och Deckors näsa och muddra i den inre delen av dåvarande hamn. Det andra alternativet gick ut på att muddra i nuvarande hamnbassängen och bygga en vågbrytare där den finns nu utan landförbindelse.  

Det var det tredje alternativet som man bestämdes sig för och det blev  då också en kanal genom samhället.  

Arbetet påbörjades i januari 1914 och slutfördes 1918. Hur arbetet gick till kan ni läsa i ett särskilt häfte, som Skaftö Öråd tagit fram. Det kan köpas vid kanalfesten eller hos ICA i Grundsund. Det kostar 40Kr. 20 kr av intäkterna skänker vi till Barncancerfonden. 

För fler artiklar från och om Skaftö titta in på "Reportage från Skaftö" på www.skafto.nu

Info om dagsaktuella evenemang på Skaftö, våra boenden, restauranger, butiker, service, sevärdheter och mycket mer hittar du på skafto.nu startsida.