({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Renahav

Renahav
Kungshamn

Energi och växtkraft från fiskenäringen

Presentation av Renahavs cirkulära etablering i samarbete med Sveriges ledande sjömatsindustri, det lokala KRAV-godkända jordbruket, algodling m.m. Information om Smögenlax testodling och planerade landbaserad kommersiella laxodling. Vid möjlighet besök av testodlingen.

Renahav har i samarbete med framför allt den lokala sjömatsindustrin skapat en konkret cirkulär ekonomi där avfallsproblem har transformerats till värdefulla, hållbara produkter. Produkter i form av fossilfri energi och Krav-godkänd gödning som gör industrier och jordbruk mer hållbara och konkurrenskraftigare. Nya industrier med flera hållbara produkter vill och kommer att etablera sig med nya hållbara affärer, vilka passar in i symbiosen av lokala företag.

Hållbarhet har genomsyrat affärsstrategin och affärsvisionen från start. Kunderna till Renahav har också blivit mer hållbara tack vare samarbetet. Närmare 99% av näringsämnena i kundernas processvatten renas och kommer via biogasanläggningen till nytta på lokala kravodlade åkrar. Energin, biogasen, nyttiggörs till närmare 95% hos Orkla och har ersatt större delen av den fossila gasol de tidigare använde. Fiskrester från Orkla testat nu i ett foderrecept för att ingå i ett hållbart laxfoder.

Smögenlax har utvecklat ett industriellt koncept för ledande, hållbar landbaserad laxodling med nära noll utsläpp och glada, välsmakande laxar.
En testodling etablerades för flera år sedan tillsammans med ledande professorer. Nästa generation testodling finns nu på Renahavs område för utveckling av teknologi.

Smögenlax inväntar miljötillstånd för att kunna etablera odlingen i Kungshamn.

Ett besök ger möjlighet att ta del av en konkret cirkulär industriell ekonomi, hur den skapats och utvecklas.

Information om studiebesöket

  • Studiebesöket lämpar sig för (Målgrupp): Cirkulära industrialister
  • Max antal personer: 5-30 personer
  • Språk som studiebesöket erbjuds på: Svenska och engelska
  • Rekommenderad tid för besöket: Enligt överenskommelse

Kostnad och bokning

För bokning och information om priser, se under ”Bokning”     

Önskar du mer information om Hållbar kunskapsturism, se ”Om Hållbar kunskapsturism”.

Kontaktinformation

Renahav Sverige AB

Ödegården 30

456 31 Kungshamn


Telefon: +46 (0)70 693 92 90


E-post: claes@renahav.se

Hemsida: renahav.nu/