({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Greby Gravfält
Grebbestad

Mytomspunnen gravplats. Greby gravfält är det största i Bohuslän.

Det är något mystiskt som ligger över denna plats strax utanför Grebbestad. De 180 synliga gravarna, kullar och stenar, utgör den största gravplatsen i Bohuslän.

Enligt legenden ska stupade skotska krigare ligga begravda här. En tänkbar förklaring kan dock vara att platsen under järnåldern användes som handelsplats. De arkeologiska fynden från området kring Grebbestad pekar både på välstånd och långväga kontakter.

Bohusläns största gravfält

Greby gravfält är det största i Bohuslän. Totalt finns det mer än 180 synliga gravar, men det verkliga antalet är sannolikt betydligt större. Enligt legenden ligger det stupade skotska krigare begravda i högarna. Elva av gravarna undersöktes 1873 av den kände arkeologen Oscar Montelius, en förgrundsfigur i svensk arkeologi. Inga vapen hittades i gravarna, bara enkla personlig tillhörigheter. De döda hade kremerats och de brända benen blev därefter lagda i lerkrukor. De undersökta gravarna kunde dateras till järnåldern, närmare bestämt tiden runt 400-500 e.Kr.

När gravarna anlades sträckte sig en grund havsvik in i väster om gravfältet, viken var en fortsätting på Sannäsfjorden och stod i förbindelse med västerhavet vid Havstenssund men också vid Edsvik. 
Genom att använda inseglingen vid Edsvik undvek man de farliga vattnen kring Tjurpannan. Inseglingen vid Edsvik bevakades av en fornborg som finns kvar än idag.

Det stora antalet gravar vid Greby gravfält och det närbelägna gravfältet vid Gissleröd pekar på att det här området kan ha haft en speciell betydelse århundraderna efter kristi föddelse. Fynden från undersökningen 1873 pekar på förbindelser med Norge, England och Tyskland. Troligtvis var Greby en handelsplats knuten till en storgård där varor och produkter från den här delen av norra Bohuslän byttes mot varor från andra områden. Vi vet inte när platsen förlorade sin betydelse eller hur det gick till. Kanske var det för att havsviken till slut blev för grund för att segla i eller kanske blev platsen angripen och plundrad? I så fall skulle det kunna finnas ett korn av sanning i legenden om skottarna.

Hitta hit

E6 till Tanumshede, väg 163 mot Grebbestad. Gravarna ligger på vänster sida strax innan du kommer fram till Grebbestad.

Kontaktinformation

Tanum Turist

Greby

45772 Grebbestad


Telefon: +46 525 61188


E-post: info@tanumturist.se

Hemsida: bohuslan.com/tanum