({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman

Världsarvsområdet Tanums Hällristningar
Tanumshede

Här har människor från bronsåldern knackat in bilder i landskapets släta berghällar.

Överallt på jorden har människor ristat och målat på berghällar och i grottor. Här i Tanum har människor från bronsåldern (1700 f.Kr – 500 f.Kr) knackat in tusentals bilder i landskapets släta berghällar.

Överallt på jorden har människor ristat och målat på berghällar och i grottor. Här i Tanum har människor från bronsåldern (1800 f.Kr – 500 f.Kr) knackat in tusentals bilder i landskapets släta berghällar. Denna förhistoriska bildskatt är så innehållsrik och säregen att den finns med bland världens samlade kulturarv på Unesco:s Världsarvslista. 
Hällristningsområdet i Tanum togs upp på världsarvslistan 1994, som det femte svenska bidraget. 

Så här lyder Världsarvskommitténs motivering:

"Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år."

Inom världsarvsområdet, som är 45 km² stort, finns det ungefär 510 hällristningsplatser som tillsammans innehåller 10.000-tals bilder. Fyra av platserna är iordningställda med parkeringsplatser, gångvägar och skyltar: Vitlycke, Aspeberget, Litsleby och Fossum. Litsleby är dessutom anpassad för rullstolsburna och är utrustad med en taktil skylt.

Vitlycke museum

300 m från Vitlycke ristningen ligger Vitlycke museum där du kan få mer information om andra hällristningsplatser, besöka utställningen - Bilder - Bronser - Berättelser. Du kan även besöka Bronsåldersgården för att se hur ristnarna bodde och levde för 3000 år sedan.

Under sommarsäsongen finns det ett stort utbud av aktiviteter på museet som du kan delta i. T ex guidning av Vitlyckehällen 3 ggr/dag, forntida hantverk i Bronsåldersgården mm.

Vitlyckeristningen

Ristningen ligger ca 200 m från Vitlycke museum, och erbjuder ett myller av bilder, skepp, människor, djur och skålgropar som trängs med väderguden och med det heliga brudparet.
Ristningen är en av de största inom Världsarvsområdet och den mest besökta.
Bilderna har successivt knackats in under en tidsperiod på drygt 1000 år, de äldsta figurerna knackades in redan ca 1800 f.kr. 
Gå ej på hällristingarna. Berget är skadat av vittring och mycket ömtåligt.

Vitlyckestigen
I anslutning till Vitlyckeristningen finns en stig som leder runt till ett antal mindre ristningar och till två rösen.

Aspebergsristningen

Aspeberget som ligger ca 800 m från Vitlycke museum, förtjänar verkligen benämningen heligt berg. På olika platser på berget, som inte är särskilt stort, finns det inte mindre än ett tjugotal hällar. Tre av de största är imålade och ännu fler är skyltade.
Den största och mest kända är den så kallade Tjurristningen på Aspebergets norra del. Ristningen domineras av en procession med djupt huggna tjurar. 
I ristningens övre del finns också något som man tolkar som en solskiva som bärs upp av två kvinnor.
Den här hällen är kraftigt vittrad och mycket ömtålig. Den hålls därför övertäckt under större delen av året. Under några månader på sommaren täcks den av så att besökare ges tillfälle att se denna magnifika hällristning. Längs hela berget går en stig som leder till olika skyltade hällristningar. Några av dem är imålade, men de flesta får man upptäcka själv. Ristningar som inte är imålade är lättast att se och fotografera tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen när ljuset kommer in snett över berget.

Gå ej på hällristingarna. Berget är skadat av vittring och mycket ömtåligt.

Litslebyristningen

Denna stora bildrika hällristning kallas också "Spjutgudens häll" Varför förstår man när man ser den.
Litsleby ligger ca 2 km från Vitlycke museum.
Hällristningen domineras av en jättelik man beväpnad med spjut. Mansfiguren är troligen Europas största människoavbildning på en hällristning. Troligtvis föreställer mannen en föregångare till Asaguden Odin, krigsguden, vars attribut var spjutet.
De flesta av bilderna har framställts i slutet av bronsåldern och början av järnåldern, från cirka 700 f. kr till tiden för Kristi födelse. 
Från Litslebyristningen leder en stig upp genom skogen. Genom att följa den kommer man till en annan, mycket känd hällristning som föreställer en grupp ryttare. Ristningen bildar en scen som hänger samman och förmodligen har framställts vid ett och samma tillfälle. De rektangulära sköldarna som ryttarna bär visar att ristningen är från äldre järnålder, troligtvis cirka 400-100 f. Kr. Ristningen är skyltad och imålad. 
Litslebyristningen är utrustad med en ramp som gör det möjligt även för en person som sitter i rullstol att se ristningen på nära håll. Rampen gör det också lättare att få mycket bra fotografier av ristningen utan att behöva gå på den.

Gå ej på hällristingarna. Berget är skadat av vittring och mycket ömtåligt.

Fossumristningen

Hällristningar vid Fossum, som ligger ca 4 km från Vitlycke museum, är en av Tanums märkligaste. 
Den tätt sammanhållna kompositionen och likartade huggningsstilen pekar mot att större delen av bildfältet framställts av en och samma människa. En mängd bilder och händelser är inramade av ett antal skepp med likartat utseende. Troligtvis är det en hel berättelse vi ser på ristningen, med glimtar från gudarnas och gudinnornas värld. Myter som berättades muntligt gestaltades här i bilder och vi får en fascinerande inblick i bronsåldermänniskornas mytologi och världsuppfattning.

Fossumristningen är ett bra exempel på en scenisk framställning, alltså att bilderna hänger samman med varandra och bildar en scen. Det är utmärkande för många hällristingar i Tanum och var en bidragande orsak till att Tanums hällristningar togs upp på världsarvslistan.

Balken - Solhästen
Cirka 100 meter öster om Fossumristningen finns en annan stor hällristning; Balken. Den är inte imålad men skyltad. Ristingen är djupt huggen och mycket tydligt. Det kanske mest framträdande motivet på den här ristningen är en bild av en häst som drar solen. Föreställningen att solen drogs an en häst var utbredd i hela Europa under bronsåldern.
I skandinavien har hästen ibland ersatts av ett skepp.

Gå ej på hällristingarna. Berget är skadat av vittring och mycket ömtåligt.

Förvaltningsrådet Världsarvet Tanums hällristningar

Förvaltningsrådet Världsarvet Tanums hällristningar är ett nätverk för dialog, samordning och strategiska beslut i frågor som rör världsarvets förvaltning och utveckling.
Förvaltningsrådet arbetar för att världsarvet och dess värden bevaras och vårdas, men även är till nytta och glädje för dagens och morgondagens Tanumsbor och besökare.
I Förvaltningsrådet finns representanter för Tanums kommun, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.
Förvaltningsrådets ingående parter har gemensamt finansierat utställningen och annat innehåll kring världsarvet på Rastplats Världsarvet Tanum.

Vitlycke museum är besöksmålscentrum för Världsarvet Tanums hällristningar

Hitta hit

Vitlycke museum ligger 1,5 timma norr om Göteborg och 2 timmar söder om Oslo.
Från E6, tag av mot Tanumshede och Vitlycke museum och följ skyltar till Vitlycke museum. (ca 3 km från E6)
WGS 84 (lat, lon): N 58° 42.077', E 11° 20.434'
WGS 84 decimal (lat, lon): 58.70128, 11.34057

Läs mer om Tanum

Välkommen till norra Bohuslän & världens vackraste skärgård! Njut av färska skaldjur och storslagen natur.

Kontaktinformation

Vitlycke 2

45793 Tanumshede


Telefon: +46 010 441 43 10


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vitlyckemuseum.se