({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

Valön Naturreservat
Gerlesborg

Valön naturreservat utgör en stor tillgång för friluftsliv och är lättillgänglig såväl från land- som sjösidan.

Valön är belägen i södra delen av kommunen, strax norr om Gerlesborg. Reservatet utgör en stor tillgång för friluftsliv och är lättillgänglig såväl från land- som sjösidan. Utmärkta möjligheter till bad och fiske finns inom reservatet. Stigar och spänger leder till de mest attraktiva partierna. Branta klippstränder dominerar på västsidan men det finns även områden med vidsträckta strandängar. På högre belägna ängsmarker med inslag av skaljord utbildas en örtrik torrängsvegetation och här kan utskiljas gullviva, spåtistel, backsmultron, väddklint, ängshavre samt en rad kalkkrävande mossor.

Hitta hit

Från E6, väg 174 Bovallstrand därefter mot Hamburgsund, passera Gerlesborgsskolan och Svenneby G:a Kyrka och sväng vänster.

Kontaktinformation

Tanum Turist

Gerlesborg

45740


Telefon: +46 52561188


E-post: info@tanumturist.se

Hemsida: bohuslan.com/tanum