({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Väderöarnas Lotsutkik
Väderöarna

Som en sista utpost i väst...

Väderöarnas lotsutkik är ett unikt minnesmärke över lots- och sjöfartsepoken på Väderöarna. Föreningen Väderöarnas lotsutkik huvudsakliga syfte är att vårda och bevara utkiken. Besökare kan kostnadsfritt ta del av platsens lots- och kulturhistoria och från tornet se den fantastiska utsikten.

Position – 58°34,5 N, 11°04 O

Väderöarna ansågs länge vara omöjliga att bebo på grund av det blåsiga vädret och den karga miljön. Sjöfarare har legat inblåsta här sedan 1400-talet i många av öns naturhamnar och man kan i dag hitta flertalet ristningar på ön t.ex. kompassrosen. 

Väderöarna är i dag en så kallad "kronholme" och ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Utsikt från lotsutkik

 

Lotsutkiken

På Väderöarna har funnits lotsar sedan åtminstone 1600-talet. Man valde Väderöarna, då det i dessa farvatten förekom ett stort antal förlisningar vilket gjorde att man då kunde få inkomst genom att hjälpa nödställda samt ledsaga fartyg. Någon annan utkomst gick inte att få på Väderöarna.

År 1754 inrättade myndigheterna en lotsplats och två av flottan indelta båtsmän, som bodde på ön, utnämndes till lotsar. Lotsutkik har troligen funnits på Väderöarna i någon form sedan 1700-talet.
År 1854 begärde lotsdirektören att det skulle byggas ny utkik och den blev klar samma år. Den nuvarande lotsutkiken byggdes 1899, tornet byggdes till 1930. År 1916 bodde här som flest människor, 33 personer på Storö och alla hade direkt eller indirekt koppling till lotsutkiken. Fem familjer, tolv vuxna, sjutton barn, en lärarinna och tre pigor.

Väderöarnas lotsutkik är ett unikt minnesmärke över lots- och sjöfartsepoken på Väderöarna och är en viktig del av kulturarvet i Sverige. Föreningen Väderöarnas lotsutkik huvudsakliga syfte är att vårda och bevara utkiken. Med föreningens värdskap kan besökare kostnadsfritt ta del av platsens lots- och kulturhistoria och från tornet se den fantastiska utsikten.

Läs mer om föreningen här.
Stöd föreningens ideella verksamhet swish 123 024 14 89

fönster från lotsutkik


Väderöarna, som har ett av Sveriges varmaste och blåsigaste klimat, finns en av Bohusläns största sälkolonier. Det annorlunda klimatet ger en spännande kombination av frodig grönska och karg utsatthet. Ornitologer, sportfiskare, dykare och andra naturintresserade har mycket att upptäcka på ögruppen, både över och under havsytan.

Den gamla lotshamnen finns kvar och är en liten trygg gästhamn i dag. Ögruppen kan dessutom stoltsera med flera fantastiska naturhamnar.
Hit tar man sig med egen båt, eller turbåt som utgår ifrån Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad.

 

 

Läs mer om Tanum

Välkommen till norra Bohuslän & världens vackraste skärgård! Utforska det unika världsarvet vid Vitlycke och naturen.

 

Kontaktinformation

Föreningen Väderöarnas LotsutkikHemsida: Till hemsida