({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Två män cyklar mountainbike på skogsstig

    Besöksnäringsinsats: Cykel

    Fotograf: Roger Borgelid

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Redan innan pandemin slog till i början av 2020 var trenden tydlig: Naturturismen var på rejäl frammarsch, både i Sverige och på internationell nivå. Klimatet hamnade högst upp på agendan och diskussionen kring hur besöksnäringen ska agera för att skapa hållbara turismupplevelser var redan intensiv. Under 2020, när hela världen gick man ur huse för att hitta nya sätt att umgås utomhus för att minska smittspridningen, hamnade naturturismen ännu mer i fokus.

Turistrådet ser att cykelturismen i alla former (mountainbike, landsvägscykling, fritidscykling) växer, och att det finns stor potential i Västsverige när det kommer till att paketera upplevelser kring cykel och därigenom stärka Västsverige som cykeldestination. Turistrådet är därför aktiva inom ledutveckling och har initierat ett utvecklingsprojekt som finansieras av Västra Götalandsregionen. Projektet ägs av Västkuststiftelsen, som kvalitetssäkrar cykelleder i regionen. Turistrådets roll är att hjälpa besöksnäringsföretagen att marknadsföra och paketera upplevelser längs de leder som tas fram.

Ur ett hållbarhetsperspektiv kan fler cykelprodukter hos besöksnäringsföretagen bidra till att locka besökare under perioder på året då man vanligtvis har färre bokningar. Detta kan förhoppningsvis i förlängningen leda till fler jobb och mer robusta verksamheter överlag. Dessutom kan utveckling av leder och friluftsområden inte bara nyttjas av besökare utan även av de som bor i närheten.

 

Turistrådets insats

Turistrådets insats syftar huvudsakligen till att öka kännedomen om Västsverige som en fullgod cykeldestination. Därför pågår just nu ett stort arbete med att tydliggöra vilka cykelerbjudanden som finns i regionen och hur vi kan presentera dessa på ett så attraktivt sätt som möjligt på vastsverige.com. Vi håller också på att ta fram en manual för hur vi tillsammans ska kommunicera cykling Västsverige såväl text- som bildmässigt. Parallellt med detta stöttar vi också företag med paketering av nya produkter. Till dags dato har detta resulterat i att drygt 20 aktörer har paketerat turismupplevelser med cykel i fokus.

 

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Henrik Linneros
031-818343
henrik.linneros@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2021

 

 

Cykla i Västsverige

Kampanjperiod: 12 april-6 juni, 9 augusti-30 augusti

 

Målgrupp och aktivering

Kampanjen aktiveras alltså vid två olika tillfällen, dels under våren, dels andra halvan av augusti. Vid båda dessa tillfällen görs insatserna till tre olika cykelmålgrupper: Mountainbike (MTB), landsväg och fritidscykling. Gemensamt för alla tre målgrupperna är att vi vänder oss till boende i Västsverige och de närliggande regioner.

Inom MTB-delen av kampanjen fokuserar vi på familjer och kompisgäng. Det kan gälla såväl nybörjare som vana cyklister, men det är en målgrupp där det är viktigt att det finns andra aktiviteter än cykling i närheten. De ser cyklingen som antingen en del av semestern eller som hela upplevelsen. Fritidscyklingen vänder sig till både familjerna, ”55-plussarna” och kompisgäng. Även här handlar det om en målgrupp där cyklingen är en del av semestern, men där man hellre cyklar på en tre- till sjuväxlad cykel i ett lite lugnare tempo. Landsvägssatsningen fokuserar på cykelklubbar och motionärer, som verkligen åker på träningsläger eller en renodlad semester där cyklingen står i fokus och är huvudsyftet med resan.

Insatserna sker via köpt och organisk trafik i social media, digital annonsering via sökord och också via journalist- och/eller influencerbesök. De digitala insatserna leder trafiken till en cykelportal på vastsverige.com men även till tre olika landningssidor som byggs utifrån de tre målgruppernas behov.

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

Vi vänder oss till företag som ligger på Världen-nivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system. Vissa av företagen har redan bokningsbara cykelpaket, men vi välkomnar självklart också Världen-företag som vill bredda sitt erbjudande.

 

Intressanta länkar

Portalsida för Cykla i Västsverige 

Landningssida MTB

Landingssida Fritidscykling

Landningssida Landsväg

 

Senast genomförda kampanj

Då detta är en helt ny kampanj så finns inga tidigare insatser att blicka tillbaka på.