({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Bäckagården
Marbäck, Ulricehamn

Byggnadsminne från 1800-talet

Den före detta mangårdsbyggnaden på Bäckagården ligger precis intill genomfartsvägen inne i Marbäcks samhälle strax söder om Ulricehamn.

Nyckelhålsverandor

Fasaden på Bäckagården i Marbäck innefattar faluröd locklistpanel och vitmålade fönsterbågar. Tvåkupigt tegel formar sadeltaket och två karaktäristiska nyckelhålsverandor pryder framsidan. 

Fotograf: Liza Mårtensson

Gästgiveri 

Bäckagården har varit gästgiveri från 1600-talet och fram till 1880. Den nuvarande byggnaden, ett rödfärgat och panelat tvåvåningshus under sadeltak, uppfördes vid början av 1800-talet. Det består av två sammanbyggda hus, varav det ena kan vara äldre.

Huset tillhör sedan 1964 Släktföreningen Björkman från Marbäck.

Byggnadsminne

Byggnader som byggnadsminnesförklarats av länsstyrelsen har ett starkt skydd i kulturmiljölagen.

Ulricehamn har fem byggnadsminnen: Källebacka herrgård, Vinsarp stenhus, Bäckagården, Gamla vattenverket, Stationshuset.

Kontaktinformation

Bäckagården

Ulricehamnsvägen 54

52393 Marbäck


Telefon: +46 321 595959


E-post: turist@nuab.eu

Hemsida: Till hemsida