({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stationshuset
Ulricehamn

Byggnadsminne i slottsstil

Arkitekten Axel Petersson sägs ha hämtat inspiration från Trolleholms slott utanför Lund när han ritade Stationshuset i Ulricehamn.

  • Fotograf: Ulricehamns Turistbyrå

  • Fotograf: Ulricehamns Turistbyrå

Borgliknande stationshus

Mellan 1874 och 1906 var det endast smalspårig järnvägsförbindelse till Ulricehamn. Den var dock inte tillräcklig varför man vid sekelskiftet påbörjade arbetet med att anlägga en ny normalspårig järnvägslinje mellan Falköping - Ulricehamn - Landeryd. Järnvägsbygget gick fort och år 1906 kunde Västra Centralbanan öppnas för trafik. Den borglika stationen byggdes i samband med att järnvägen öppnades. Tidigare fanns ett mindre stationshus i trä och under en tid stod båda byggnaderna intill varandra.

Inspiration från slott i Skåne

Arkitekten Axel Petersson sägs ha hämtat inspiration från Trolleholms slott utanför Lund när han ritade stationshuset i Ulricehamn. Tornen som vid en första anblick ser lika ut, har helt olika form - det ena kantigt, det andra runt. Tornens fönster följer samma formprincip.  Varför tornen skapades med olika form är en fråga som många undrat över under årens lopp och svaret är och förblir lite av en gåta. Det man dock vet är att även Trolleholms slott har olikformade torn.

Den lilla väntkuren bredvid stationshuset i samma stil är av senare datum.

Banvallen numera motionsväg

Under senare delen av 1900-talet har Ulricehamn fått ett centralt läge invid den livligt trafikerade riksväg 40 som under 2015 invigdes som motorväg. Med tiden har denna övertagit järnvägens roll. Den 10 juni 1988 gick det sista persontåget till Sjötofta. Idag går ingen järnväg igenom Ulricehamn spårområdet mot Åsunden har i stället blivit rekreationsområde med asfalterad gång- och cykelväg som uppskattas mycket av både invånare och besökare. Det som bäst minner om Ulricehamns järnvägshistoria idag är denna plats och byggnad, den stora anordningen för vattenpåfyllnad för ånglok som fortfarande finns kvar strax intill och rundeln där vändplattan förr fanns nere vid sjön.

Stationshuset har inrymt olika verksamheter genom åren såsom resebyrå, väntsal och museum. Idag ägs huset av Weland Ståhl AB och inrymmer hyreslägenheter, Taxi, samt kontor för Näringslivsbolaget Näringsliv Ulricehamn AB där även Turistbyrån ingår. 

 

Kontaktinformation

Ulricehamn Turistbyrå

Järnvägstorget 2B

52330 Ulricehamn


Telefon: +46 321 595959


E-post: turist@nuab.eu

Hemsida: Till hemsida