({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jan töve

Källebacka Säteri
Marbäck, Ulricehamn

Byggnadsminne från 1600-talet

Denna vacker herrgård med anor från 1500-talet har under senare år figurerat på filmduken.

 

En vacker säng i trä på Källebacka Säteri i Ulricehamn.

Fotograf: Jan Töve

Välbevarad Herrgård

Källebacka är en mycket välbevarad representant för 1700-talets herrgårdsarkitektur med det valmade taket och klassicerande dekorelement. Interiört är byggnaden också mycket intressant med exempelvis äldre tapeter, målningar och kakelugnar. 

Anor från 1500-talet

Första våningen på Källebackas gula mangårdsbyggnad tillkom redan 1675 som bostad åt överste Anders Björnsköld. Andra våningen, liksom flygelbyggnad och uthus, tillkom i mitten av 1700-talet. Uthuset har vällingklocka på taket och invändigt finns ett avträde med sju fjöl. Det har funnits två flyglar, men idag finns bara en kvar.

Gårdens historia kan ledas tillbaka till 1500-talet. År 1649 skatteköptes gården från kronan av Västergötlands förste lantmätare Johan Bothwidsson Gyllensting, som ägde flera gårdar i landskapet. Från mitten av 1600-talet till 1675 var gården gästgiveri.

Änglagård

Det vackra huset har figurerat på filmduken under 2000-talet. I filmerna om Änglagård syns det vid olika tillfällen som bostad åt både advokaten men också åt Sven Wollters rollkaraktär Axel Flogfält. 

 

Byggnader som byggnadsminnesförklarats av länsstyrelsen har ett starkt skydd i kulturmiljölagen. Ulricehamn har fem byggnadsminnen: Källebacka herrgård, Vinsarp stenhus, Bäckagården, Gamla vattenverket, Stationshuset.

 

Källebacka ägs sedan 1991 av Lars-Erik Josefson som också bor i huset. Visning av Källebacka kan eventuellt ordnas efter kontakt med Ulricehamns Guideförening.

Kontaktinformation

Källebacka Säteri

52393 Marbäck


Telefon: +46 321 595959


E-post: turist@nuab.eu

Hemsida: Till hemsida