({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Cykla och vandra i Sjuhärad

Baktrågens naturreservat
Blidsberg, Ulricehamn

Intressant naturreservat med Fornminnen

Åsformationen kan med lite fantasi liknas vid formen av ett baktråg. Sänkorna är dödisgropar som bilades av kvarliggande isblock.

Intressant naturreservat

Naturreservatet Baktrågen, vid Blidsberg är intressant ur geologisk, kulturhistorisk och botanisk synpunkt. Åsformationen kan med lite fantasi liknas vid formen av ett baktråg. Sänkorna är dödisgropar som bildades av kvarliggande isblock. Idag är delar av reservatet bevuxet med ståtliga ekar och nedanför bryter grundvattnet fram och bildar kärr där orkidéer trivs. Det finns även en naturstig med information.

baktrågen är ett naturreservat i Ulricehamn

Fotograf: Cykla och vandra i Sjuhärad

 

Fornminnen

Naturreservatet ligger i ett fornminnesrikt område och här ligger flera som är skyddade enligt lag. De består av en domarring, tre rösen och 14 stensättningar. Dessa gravtyper var allmänna under hela järnåldern.

Redvägsleden

Den 46 km långa vandringsleden, Redvägsleden bjuder på många fina natur- och kulturupplevelser genom ett lätt kuperat landskap. Redvägsleden går igenom Baktrågen. 

Kontaktinformation

Baktrågen, Ulricehamns kommun

Blidsberg


Telefon: +46 321 595000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida