({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Gaby Karlsson Hain

Baståsens naturreservat
Ånimskog

Brant vandring i rik ädellövskog

Baståsens naturreservat utgörs av en brant sluttning täckt av ädellövskog, från Baståsens topp ner till sjön Ärr. Av namnet Baståsen framgår att området förr har utnyttjats för insamling av bast. Reservatet är litet, 4,8 hektar och avsatt för sina botaniska värden. Floran är känslig och det är mycket brant i området så den som vandrar här uppmanas att vara försiktig.

Baståsen är en av de artrikaste platserna i Dalsland för landlevande mollusker. Man har funnit 32 olika arter av snäckor och fem sniglar. Många är sällsynta och indikerar lång skoglig kontinuitet.

Vandringsleder

En mindre parkering och en informationstavla som hör till Sörknattens naturreservat finns 400 meter söder om Baståsen.

Baståsleden

Leden utgår från parkeringen vid Sörknattens norra entré och Baståsens gemensamma parkering. Stora delar av leden går längs med Ärrsjön. Längd: ca 6 km. Kupering: Lätt/Måttlig. Gul markering.

Predikstolen

Stigen är skyltad från Baståsenleden. Fin utsikt över Ärrsjön och Ånimmen. Längd: ca 1 km. Kupering: Stark. Blå markering.

Koordinater parkering

WGS84 decimal (lat, lon)
58.927542, 12.483333

Var vänlig och visa hänsyn till föreskrifterna för reservatet!

Info & karta

 Info om Baståsen - Länsstyrelsen

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen

66291 Åmål


Telefon: +46 010 224 4000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vastkuststiftelsen.se