({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lene Kristine Naarstad

Strömmen slusstation
Dalslands kanal

Manuellt driven sluss i Snäcke kanal

Strömmens sluss är en del av envägskanalen Snäcke kanal och är Åmåls enda sluss. Den sammanför sjöarna Ånimmen och Ärr.

Antal slusskammare: 1
Nivåskillnad: 1,2 m
Tidsåtgång: 15 min

Öppettider

Strömmens sluss är en sluss med manuell öppning; en slusskammare med 1,2 m nivåskillnad. Väntbryggor för tillfällig förtöjning finns omedelbart före slussen. Strax ovanför slusstationen passerar man en svängbro som öppnas av slussvakten; fri höjd 3,8 m. Kraftledning korsar kanalen nord om bron med fri höjd om 14 m. 

För att ta sig till Strömmens sluss måste du slussas genom Snäcke sluss. Där börjar en trevlig båttur genom Ånimmens klara vatten, innan du finner Strömmens sluss, sjön Ärr och slutligen Fröskogs gästhamn. 

Längst i norr vid sjön Ärr finner du Fröskogs gästhamn. I närheten av gästhamnen finns den vackra Fröskog kyrka, konstnärskooperativet Not Quite, samt en matbutik. 

Köp dina slussbiljetter här

Historik

Idén om att bygga en kanal mellan sjöarna Ärr och Ånimmen kom upp redan 1825. Det var bruken i området som ville ha en smidig transportväg och 1842 byggdes Strömmens sluss, en ganska enkel konstruktion av trä. Den bekostades till största delen av Lisefors järnverk, som senare kom att heta Fengersfors bruk.

Slussen blev snart otidsenlig och bruket byggde en ny sluss redan i början av 1900-talet. Snäcke kanal var ett eget bolag ända till 1982, då den införlivades med Dalslands kanal.

Den här delen av kanalen är den som sist trafikerades av fraktfartyg. Det var kvarts från brotten kring Fröskog som transporterades till smältverket i Vargön. Det allra sista fartyget var Lindö som den 4 december 1971 passerade med 111 ton kvarts.

I övrigt kan vi berätta att strax här intill målade konstnär Otto Hesselbom den berömda tavlan Vårt Land som nu kan beskådas på Nationalmuseum, att regissör Tage Danielsson förlade stora delar av inspelningen av filmen Ronja Rövardotter hit. Rumpnissarna kanske finns kvar. Och att Strömmen är en av kanalens två handdrivna slussar. 

 

Kontaktinformation

Dalslands Kanal AB

Nils Ericsons väg 1, Upperud

46472 Håverud


Telefon: +46 053044750


E-post: info@dalslandskanal.se

Hemsida: dalslandskanal.se